Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14550/BTC-TCHQ về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 14550/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 15/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 14550/BTC-TCHQ
V/v gia hạn nộp thuế GTGT  

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ  

Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp đóng tàu về việc xin gia hạn nộp thuế GTGT 12 (mười hai) tháng đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để đóng tàu. Bộ Tài chính xin báo cáo Thủ tướng như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5129/VPCP-KTTH ngày 29/7/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để đóng tàu biển; Bộ Tài chính đã có công văn số 11622/BTC-TCHQ ngày 19/8/2009 hướng dẫn thời hạn nộp thuế GTGT đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để đóng tàu. Theo đó, Công ty công nghiệp tàu thủy Nha Trang được áp dụng thời hạn nộp thuế GTGT là 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để phục vụ đóng tàu biển có trọng tải từ 3.000T trở lên với điều kiện đơn vị chấp hành tốt pháp luật về thuế. Thời gian được giãn thời hạn nộp thuế GTGT đến hết năm 2010.

Ngày 08/9/2009, Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (là thành viên của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam) có công văn số 1222DQS-VT đề nghị được hưởng chính sách giãn thời hạn nộp thuế GTGT đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để đóng tàu là 12 (mười hai) tháng để giảm bớt khó khăn về tài chính cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc triển khai các dự án trọng điểm của Chính phủ.

Căn cứ Điều 49 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Điểm d Khoản 1 Điều 24 Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ và Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Để phù hợp với đặc điểm của ngành đóng tàu và giảm bớt khó khăn về tài chính, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất, đảm bảo sự công bằng giữa các doanh nghiệp đóng tàu, Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép doanh nghiệp đóng tàu được hưởng chính sách giãn thời hạn nộp thuế GTGT 12 (mười hai) tháng đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để phục vụ đóng tàu biển có trọng tải từ 3.000T trở lên kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Thời gian được giãn thời hạn nộp thuế GTGT đến hết năm 2010.

Để được áp dụng thời hạn nộp thuế GTGT là 12 tháng, doanh nghiệp phải xuất trình hợp đồng đóng mới tàu biển; đăng ký định mức tiêu hao vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu theo dõi, quản lý việc sử dụng.

Chậm nhất trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đóng xong tàu, cơ sở đóng tàu phải kê khai quyết toán số vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu đã thực sử dụng đóng tàu với cơ quan Hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu.

Trường hợp doanh nghiệp không sử dụng số vật tư, máy móc thiết bị nhập khẩu để đóng tàu như kê khai thì chỉ được áp dụng thời hạn nộp thuế là 30 ngày, và bị tính phạt chậm nộp từ ngày 31 kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Cơ quan hải quan nơi cơ sở đóng tàu đăng ký làm thủ tục nhập khẩu có trách nhiệm theo dõi, thanh quyết toán và thu đủ số thuế GTGT phải nộp theo đúng thời hạn quy định.

Bộ Tài chính kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và cho ý kiến chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14550/BTC-TCHQ về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.676

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155