Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14389/BTC-TCT về việc giá tính thuế tài nguyên xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 14389/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 12/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 14389/BTC-TCT
V/v giá tính thuế tài nguyên xuất khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Nghệ An

Trả lời Công văn ngày 28/7/2009 của Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Nghệ An kiến nghị về cách xác định giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên xuất khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại khoản 4, Điều 6 Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ quy định: “4. Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá tính thuế tài nguyên quy định tại Điều này.”

- Tại điểm 1.1, khoản 1, Điều 6 Thông tư số 124/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh thuế tài nguyên, quy định: “Trường hợp tài nguyên khai thác không tiêu thụ trong nước mà dùng xuất khẩu toàn bộ thì giá tính thuế tài nguyên là giá xuất khẩu (FOB), không bao gồm thuế xuất khẩu.”.

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Tài chính quy định cách xác định giá tính thuế tài nguyên xuất khẩu là giá xuất khẩu (FOB), trừ thuế xuất khẩu. Mức chi phí thuế xuất khẩu được trừ khỏi giá tài nguyên xuất khẩu theo quy định tại Quyết định số 35/2008/QĐ-BTC ngày 06/6/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế sau thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu.

Bộ Tài chính trả lời để Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Nghệ An được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc TW;
- Vụ PC, CST;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14389/BTC-TCT về việc giá tính thuế tài nguyên xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.710

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.191.87