Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1438/TCHQ-KTTT về việc áp dụng bảng giá do sở Tài chính ban hành để xác định giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1438/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1438/TCHQ-KTTT
V/v: giá tính thuế hàng NK

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 159/HQLS-KTSTQ ngày 07/3/05 của Cục Hải quan Tỉnh Lạng Sơn về việc áp dụng bảng giá do sở Tài chính ban hành để xác định giá tính thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến sau:

Căn cứ Thông tư 118/2003/TT/BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo nguyên tắc của Hiệp định thực hiện Điều 7 Hiệp định chung về thuế quan và thương mại, đối với trường hợp có đủ cơ sở bác bỏ trị giá giao dịch thì phải thực hiện áp dụng tuần tự các phương pháp tiếp theo để xác định trị giá tính thuế và dừng lại ở phương pháp xác định được trị giá.

Cục Hải quan Tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn xác định giá tính thuế để thực hiện. Trường hợp không xác định được trị giá tính thuế theo các phương pháp 2 (phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt), phương pháp 3 (phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự), phương pháp 4 (phương pháp trị giá khấu trừ) như hướng dẫn tại thông tư 118 nói trên, thì xác định giá tính thuế theo phương pháp 6 (phương pháp khác), dựa vào các tài liệu, số liệu khách quan có sẵn tại cơ quan hải quan nơi xác định trị giá tính thuế để xác định trị giá tính thuế. Sau khi xác định trị giá tính thuế, đơn vị phải thực hiện việc cập nhật kết quả xác định giá tính thuế vào hệ thống thông tin dữ liệu giá theo đúng quy định tại quy chế ban hành kèm theo quyết định 1795/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 31/12/2003 của Tổng cục Hải quan.

Yêu cầu Cục Hải quan Tỉnh Lạng Sơn không sử dụng bảng giá của sở tài chính ban hành để tính thuế hàng nhập khẩu. Tuy nhiên có thể sử dụng bảng giá này để tham khảo trong việc xác định trị giá tính thuế theo đúng quy định tại Thông tư 118/2003/TT/BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính.

Trường hợp cần thiết phải tiến hành kiểm tra sau thông quan đối với lô hàng theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lạng Sơn biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo Tổng cục
- Lưu VP- KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1438/TCHQ-KTTT về việc áp dụng bảng giá do sở Tài chính ban hành để xác định giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.885
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90