Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1435/TCHQ-GSQL về việc tạm nhập tái xuất và sử dụng các thiết bị phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ báo chí tại Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1435/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1435/TCHQ-GSQL
V/v: tạm nhập – tái xuất thiết bị

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Tại Điểm 1, công văn số 200/VPCP-VX ngày 29/03/2005 của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài trong dịp kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước có nêu: “Đồng ý về mặt nguyên tắc cho phép các hãng thông tấn, báo chí, truyền hình Quốc tế lớn được tạm nhập tái xuất và sử dụng các thiết bị phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ báo chí tại Việt Nam”.

Để thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Điểm 1, công văn 200/VPCP-VX dẫn trên, Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tại cửa khẩu kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện, thiết bị mà các hãng thông tấn, báo chí, truyền hình nước ngoài được phép tạm nhập - tái xuất để phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ báo chí tại Việt Nam trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thủ tục hải quan đối với các phương tiện, thiết bị mà các hãng thông tấn, báo chí, truyền hình nước ngoài được phép tạm nhập – tái xuất thực hiện theo quy định tại Điều 17, Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan.

Tổng cục thông báo để các Cục Hải quan Tỉnh, Thành phố thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC
- Lưu: VT (2), GSQL(2)

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1435/TCHQ-GSQL về việc tạm nhập tái xuất và sử dụng các thiết bị phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ báo chí tại Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.950
DMCA.com Protection Status

IP: 52.200.130.163