Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1434/TCHQ-KTTT lỗi in ấn sai của các Biểu thuế do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành của Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1434/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 18/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1434/TCHQ-KTTT
V/v lỗi in ấn sai của các Biểu thuế do NXB Hồng Đức phát hành

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 178/VNS-XNK ngày 23/02/2010 của Tổng Công ty thép Việt Nam, phản ánh cuốn Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu năm 2010 của Nhà xuất bản Hồng Đức có in sai mức thuế nhập khẩu một số mặt hàng thép tại nhóm 7213, 7214 so với Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính (công văn kèm theo), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Kiểm tra rà soát lại việc áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi cho các mặt hàng thép làm cốt bê tông (dạng cuộn và thanh) thuộc các mã số 7213.91.00.20, 7213.99.00.20, 7214.91.20.10 theo đúng quy định tại Thông tư 216/2009/TT-BTC và xử lý truy thu đủ thuế đối với các trường hợp đã áp dụng mức thuế nhập khẩu theo mức thuế ghi tại sách do Nhà xuất bản Hồng Đức phát hành.

2. Chỉ được sử dụng Biểu thuế do Bộ Tài chính ban hành hoặc do Tổng cục Hải quan sao gửi. Trường hợp là sách thì chỉ được sử dụng sách Biểu thuế do Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung.

3. Các trường hợp đã áp dụng mức thuế không đúng quy định phải truy thu đủ tiền thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và chỉ đạo thống nhất thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lỗ Thị Nhụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1434/TCHQ-KTTT lỗi in ấn sai của các Biểu thuế do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành của Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


957
DMCA.com Protection Status

IP: 54.173.237.152