Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1417/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về vướng mắc khi thực hiện thủ tục hàng nhập khẩu chuyển cảng

Số hiệu: 1417/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 04/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1417/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục hàng nhập khẩu chuyển cảng

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh 

 

Trả lời công văn số 625/HQTP-NV ngày 06/03/2006 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc khi thực hiện thủ tục hàng nhập khẩu chuyển cảng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 17, Mục 2 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng. Nếu người vận tải vận chuyển lô hàng nhập khẩu về cửa khẩu nhập nhưng không tiếp tục vận chuyển đến cảng đích mà ủy quyền cho một công ty khác có chức năng kinh doanh vận tải hàng hóa vận chuyển đến cảng đích ghi trên vận tải đơn, trường hợp này cơ quan Hải quan chấp thuận việc ủy quyền đó. Thủ tục đối với hàng hóa chuyển cảng thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Các Cục Hải quan có CK cảng biển (để tình hình)
- Lưu VT GSQL (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1417/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về vướng mắc khi thực hiện thủ tục hàng nhập khẩu chuyển cảng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.279
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.125