Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1414/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 04/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1414/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng giấy

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Qua quá trình theo dõi, rà soát công tác phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế, Tổng cục Hải quan nhận thấy tình hình phân loại mặt hàng giấy tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh không được thực hiện một cách thống nhất, cùng một mặt hàng có tên gọi giống nhau nhưng áp mã số và thuế suất khác nhau hoặc bị áp sai mã số, cụ thể:

- Lô hàng khai báo "Hộp giấy" nhập khẩu theo tờ khai số 18338/NKD ngày 22/03/2011 của Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư Hồ Chí Minh được chấp nhận mã số 4817.30.00.00 có thuế suất 24%, trong khi đó lô hàng khai báo "Hộp giấy" nhập khẩu theo tờ khai số 1814/NKD ngày 06/01/2011 tại Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV1 được chấp nhận mã số 4819.20.00.00 có thuế suất 15% theo quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010;

- Lô hàng "Giấy làm nền sản xuất carbon khổ 1mx440m, 50g/m2", nhập khẩu theo tờ khai số 757/NKD ngày 14/01/2011 tại Hải quan Cảng Viet, được chấp nhận mã số 4802.54.10.00, trong khi đó mã số này chỉ quy định cho "Giấy làm nền sản xuất giấy carbon, có định lượng dưới 20g/m2, …" theo quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010.

Để đảm bảo việc phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế thống nhất, phù hợp với các nguyên tắc và căn cứ phân loại hàng hóa quy định tại Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn về phân loại hàng hóa, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh:

1. Tổ chức rà soát, xác định lại mã số hàng hóa và tính thuế cho các lô hàng giấy nhập khẩu có cùng tên hàng nhưng áp mã số và thuế suất khác nhau hoặc áp sai mã số theo đúng quy định; lập hồ sơ chuyển Kiểm tra sau thông quan để tiếp tục kiểm tra xác minh làm rõ.

2. Giải trình và nêu rõ lý do, vướng mắc dẫn đến việc thực hiện phân loại không thống nhất và không chính xác các lô hàng giấy đã nhập khẩu.

3. Chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận hồ sơ xuất, nhập khẩu kiểm tra chi tiết tên hàng khai báo, tránh tình trạng tên hàng khai báo chưa rõ ràng, chưa chính xác, dẫn đến nhiều ý kiến phân loại khác nhau.

4. Chấn chỉnh ngay các Chi cục về việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế, không để xảy ra tình trạng nêu trên.

5. Báo cáo kết quả thực hiện theo các nội dung nêu trên về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) chậm nhất là ngày 20/4/2011.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các Tỉnh, Thành phố (để t/hiện);
- Cục KTSTQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1414/TCHQ-TXNK ngày 04/04/2011 về phân loại mặt hàng giấy do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.402

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159