Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14036/BTC-TCHQ về phân loại mặt hàng Ensure Pediasure nước hương vanila do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 14036/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 19/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 14036/BTC-TCHQ
V/v phân loại mặt hàng Ensure Pediasure nước hương vanila

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Dược phẩm 3A;
- Công ty TNHH Song Nam;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

 

Bộ Tài chính nhận được một số công văn phản ánh của các doanh nghiệp và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc phân loại đối với mặt hàng Ensure và pediasure nhập khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính; Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam; Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu (có hiệu lực từ ngày 23/9/2003); Thông tư 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (có hiệu lực từ ngày 27/5/2010); Tham khảo chú giải HS nhóm 21.06, thì:

Mặt hàng sản phẩm dinh dưỡng y tế được Bộ Y tế chỉ định dùng cho bệnh nhân qua ống thông có tên ensure lỏng, pediasure lỏng có tờ khai hải quan đăng ký từ ngày Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2010) thuộc chương 21, nhóm 21.06, mã số chi tiết 2106.90.99.30, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 5% (năm phần trăm).

2. Việc phân loại mặt hàng ensure, pediasure lỏng được Bộ Y tế chỉ định dùng cho bệnh nhân qua ống thông đối với các tờ khai nhập khẩu phát sinh trước ngày Thông tư 216/2009/TT-BTC có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1177/BTC-CST ngày 26/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại mặt hàng sản phẩm dinh dưỡng y tế (có danh mục các mặt hàng kèm theo tại công văn 1177/BTC-CST).

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST (để phối hợp);
- Vụ PC BTC (để phối hợp);
- Website hải quan;
- Website BTC;
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14036/BTC-TCHQ về phân loại mặt hàng Ensure Pediasure nước hương vanila do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.438

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89