Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 140/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 140/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 15/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam.
(Đ/c: KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương)

Trả lời công văn số UMC-NKMM_01/2017 ngày 22/11/2017 (đến Tổng cục Hải quan ngày 21/12/2017) của Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam về việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến n sau:

Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg ngày 6/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khu theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013.

- Tiết a, khoản 2 Điều 5 quy định điều kiện, tiêu chí cụ thể đối với trường hợp “Nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng theo hình thức di chuyển phương tiện sản xuất trong cùng một tổ chức” gồm:

“- Sản phẩm nhập khẩu chỉ phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất của người nhập khẩu;

- Sản phẩm nhập khẩu phải là tài sản của tổ chức nước ngoài có mối quan hệ với người nhập khẩu thông qua sở hữu c phần, phần góp vn hoặc liên kết khác”.

- Khoản 1 Điều 6 quy định: “Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu đối với các trường hợp quy định tại Điều 4 Quyết định này”.

Đề nghị Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam căn cứ các quy định dẫn trên, đối chiếu với thực tế hàng hóa nhập khẩu để thực hiện. Trường hợp cần biết thêm chi tiết, đề nghị Công ty liên hệ Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam được biết./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTSTQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, GQ1-Thùy Anh (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 140/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.391
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202