Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1399/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 21/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1399/GSQL-GQ1
V/v chứng từ thanh toán đối với hàng kinh doanh TNTX

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Hoàng Đại.
(Địa chỉ: KM 64, quốc lộ 9, thị trấn Khe Sanh, Hướng Hòa, Quảng Trị)

Trả lời công văn số 0410/HĐ ngày 05/10/2014 của Công ty TNHH Thương mại Hoàng Đại về chứng từ thanh toán đối với hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 08/02/2014, Tổng cục Hải quan có công văn số 1704/BTC-TCHQ hướng dẫn về chứng từ thanh toán của hàng tạm nhập - tái xuất trong quá trình thanh khoản hoàn thuế. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp đáp ứng các quy định về chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định tại khoản 4.2 và khoản 4.6 Phụ lục I Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì thực hiện thanh khoản, hoàn thuế theo quy định. Do vậy, đề nghị Công ty căn cứ hướng dẫn tại công văn số 1704/BTC-TCHQ để thực hiện.

Về thủ tục hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 41 Thông tư số 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (trường hợp khai hải quan truyền thống); hoặc Điều 46 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại (trường hợp khai hải quan điện tử); hoặc Điều 26 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại (trường hợp khai hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS).

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi dự kiến mở tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết./.

(Gửi kèm công văn số 1704/BTC-TCHQ ngày 08/02/2014 của Tổng cục Hải quan)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh-PTCT (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1399/GSQL-GQ1 ngày 21/10/2014 về chứng từ thanh toán đối với hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.383

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249