Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1399/BKHCN-TĐC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 16/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1399/BKHCN-TĐC
V/v nhập khẩu phụ tùng xe máy

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2004

                                     

                                      Kính gửi: Doanh nghiệp Tư nhân Đại Hoàng Gia

Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được công văn số 057/2004/DHG ngày 27 tháng 5 năm 2003 và công văn sô 058/2004/DHG ngày 07 tháng 6 năm 2004 củ Quý Doanh nghiệp về việc nhập khẩu phụ tùng xe máy đến bán lẻ trên thị trường. Sau khi xem xét hồ sơ, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. Việc nhập khẩu hàng hoá, số lượng hàng hoá nhập khẩu, Quý Doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Phụ tùng xe máy do Honlid Motor Parts SND BHD (204516-U) - Malaysia cung cấp cho Quý Doanh nghiệp theo hợp đồng số 01/DHG/2004 ngày 25 tháng 02 năm 2004 không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ, do đó không phải thực hiện cơ chế quản lý chất lượng khi nhập khẩu.

3. Cho phép Doanh nghiệp Tư nhân Đại Hoàng Gia được ngoại tệ áp dụng Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, không phải thực hiện kiểm tra mẫu đại diện của ống xả do Sito Gruppo In dustriale S/p.A (Italy) sản xuất và cung cấp cho Quý Doanh nghiệp theo hợp đồng số 77057 ngày 11 tháng 5 năm 2004.

4. Doanh nghiệp Tư nhân Đại Hoàng Gia chịu trách nhiệm về sở hữu công nghiệp đối với hàng hoá nói trên trong quá trình lưu thông trên thị trường.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Quý Doanh nghiệp biết.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1399/BKHCN-TĐC ngày 16/06/2004 ngày 16/06/2004 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc nhập khẩu phụ tùng xe máy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.430

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!