Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1379/VPCP-CN về việc tiêu thụ quặng sắt Quý Sa khai thác năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1379/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 04/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1379/VPCP-CN
V/v Tiêu thụ quặng sắt Quý Sa khai thác năm 2008

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai;
- Tổng công ty Thép Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Thép Việt Nam (văn bản số 2136/VNS-XNK ngày 29 tháng 12 năm 2007), ý kiến của các Bộ: Công Thương (văn bản số 1180/BCT-CNNg ngày 5 tháng 02 năm 2008), Tài chính (văn bản số 1826/BTC-TCDN ngày 18 tháng 02 năm 2008), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 819/BKH-KTCN ngày 01 tháng 02 năm 2008), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 569/BTNMT-ĐCKS ngày 20 tháng 02  năm 2008) và của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (văn bản số 278/UBND-CN ngày 01 tháng 02 năm 2008) về việc tiêu thụ quặng sắt Quý Sa khai thác năm 2008, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Tổng công ty Thép Việt Nam được xuất khẩu quặng sắt dự kiến khai thác được từ mỏ Quý Sa trong năm 2008 cho đối tác Trung Quốc để nhập khẩu đối lưu tham mỡ và coke phục vụ cho nhu cầu sản xuất của Tổng công ty Thép Việt Nam sau khi chào bán cho các cơ sở sản xuất trong nước đã có lò cao đang và sẽ đưa vào hoạt động trong năm 2008.

Giá suất khẩu, đảm bảo phù hợp với mặt bằng giá thế giới và khu vực đối với loại quặng có chất lượng tương đương.

2. Giao Bộ Công Thương:

a) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2008 về cân đối nhu cầu than coke của các cơ sở sản xuất trong nước, khả năng luyện than coke trong nước, khả năng xuất, nhập khẩu đối lưu của các doanh nghiệp khác và đề xuất việc nhập khẩu than mỡ và than coke cung cấp cho các nhà máy sản xuất thép trong nước, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành và quyền tự chủ và tự nguyện hợp tác liên kết của các doanh nghiệp.

b) Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các công việc nêu trên.

3. Tổng công ty Thép Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa Nhà máy luyện gang công suất 500.000 tấn/năm vào hoạt động.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tổng công ty Thép Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, QHQT, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT, CN (5). 22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1379/VPCP-CN về việc tiêu thụ quặng sắt Quý Sa khai thác năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.120
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.224.52