Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1364/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế, ân hạn nộp thuế cho lô hàng nhập khẩu xe ô tô, máy xúc là quà tặng

Số hiệu: 1364/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 03/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1364/TCHQ-KTTT
V/v: Miễn thuế NK xe ôtô, máy xúc hàng quà tặng

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty giao nhận kho vận ngoại thương
13 – Lý Nam Đế - Hà Nội

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 132/GNKVNT ngày 21/03/2006 và số 145/GNKVNT ngày 27/3/2006 của Công ty giao nhận kho vận ngoại thương về việc miễn thuế, ân hạn nộp thuế cho lô hàng nhập khẩu xe ô tô, máy xúc là quà tặng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Chính sách, thủ tục hồ sơ xét miễn thuế:

Căn cứ Điểm 4.3, Mục II, Phần D, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 hướng dẫn thi hành thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu; Thì hàng hóa là quà biếu, quà tặng có trị giá vượt định mức xét miễn thuế, miễn thuế theo quy định (hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức cá nhân từ nước ngoài tặng cho các tổ chức Việt Nam có giá trị hàng hóa không vượt quá 30 (ba mươi) triệu đồng) thì phải nộp thuế phần vượt. Trừ các trường hợp sau thì được xét miễn thuế đối với toàn bộ trị giá lô hàng:

Các đơn vị nhận hàng quà biếu, quà tặng là cơ quan hành chính sự nghiệp, các cơ quan đoàn thể xã hội hoạt động bằng kinh phí ngân sách cấp phát, nếu được cơ quan chủ quản cấp trên cho phép tiếp nhận để sử dụng thì được xét miễn thuế trong từng trường hợp cụ thể. Trong trường hợp này đơn vị phải ghi tăng tài sản phần ngân sách cấp bao gồm cả thuế, trị giá lô hàng quà biếu, quà tặng và phải quản lý, sử dụng theo đúng chế độ hiện hành về quản lý tài sản cơ quan từ kinh phí ngân sách cấp phát.

Hồ sơ xét miễn:

- Văn bản yêu cầu xét miễn thuế của tổ chức cá nhân được biếu, tặng;

- Thông báo hoặc quyết định hoặc thỏa thuận biếu, tặng hàng hóa; Giấy thông báo hoặc giấy thỏa thuận gửi hàng mẫu;

- Tờ khai hải quan đã làm thủ tục hải quan;

Trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng do các Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực giao nhận vận tải đảm nhận vận chuyển và làm thủ tục hải quan thì ngoài thủ tục hồ sơ xét miễn thuế như trên, phải có thêm giấy ủy quyền của tổ chức được biếu, tặng cho Doanh nghiệp vận tải đảm nhận vận chuyển và làm thủ tục hải quan.

Căn cứ hồ sơ và quy định trên Bộ Tài chính sẽ xem xét xử lý cụ thể.

2- Ân hạn nộp thuế cho lô hàng là quà biếu, quà tặng:

Theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Nếu Doanh nghiệp còn nợ tiền thuế, tiền phạt của hàng nhập khẩu quá thời hạn nộp thuế của cơ quan hải quan thông báo thì ngoài việc phải nộp đủ tiền thuế, tiền phạt, mỗi ngày nộp chậm còn phải nộp phạt bằng 0,1% (một phần nghìn) số tiền chậm nộp; Nếu thời hạn chậm nộp quá 90 (chín mươi) ngày thì bị cưỡng chế theo quy định.

Tuy nhiên; Theo trình bày của Công ty tại công văn nêu trên, hiện nay Công ty còn nợ thuế một số lô hàng nhập khẩu của Bộ Công an, đã có hồ sơ gửi Tổng cục Hải quan xin xem xét giải quyết miễn thuế: Xét thực tế lô hàng 07 ôtô Model LZ6460AQ8 DONGFENG FANGXING và 05 máy xúc YC13, sắp tới Công ty nhập khẩu là quà biếu, quà tặng. Để có thời gian làm thủ tục, hồ sơ xét miễn thuế theo quy định, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế là 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai với cơ quan hải quan, nếu Công ty không đủ điều kiện được miễn thuế thì phải nộp tiền thuế, tiền phạt (nếu quá thời hạn nộp thuế theo thông báo của cơ quan hải quan) theo đúng luật định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty giao nhận kho vận ngoại thương biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1364/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế, ân hạn nộp thuế cho lô hàng nhập khẩu xe ô tô, máy xúc là quà tặng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.119

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209