Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 136/GSQL-GQ1 gia công quặng Titan cho đối tác nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 136/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 01/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/GSQL-GQ1
V/v gia công quặng Titan cho đối tác nước ngoài

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 26/HQĐNa-GSQL ngày 07/01/2012 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc gia công quặng titan cho đối tác nước ngoài của Công ty CP Khoáng sản Bằng Hữu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Việc gia công hàng hóa cho đối tác nước ngoài thực hiện theo quy định tại Mục I Chương VI Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ; về thủ tục hải quan căn cứ theo quy định tại Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 và Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính. Do vậy, đối với trường hợp Công ty CP Khoáng sản Bằng Hữu nhận gia công quặng titan cho đối tác nước ngoài đã được Bộ Công Thương hướng dẫn tại 12415/BCT-CNNg ngày 24/12/2012, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai hướng dẫn Công ty liên hệ Bộ Công Thương để được hướng dẫn cụ thể, theo đúng quy định để cơ quan Hải quan và doanh nghiệp có cơ sở thực hiện thống nhất./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 136/GSQL-GQ1 gia công quặng Titan cho đối tác nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.861
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144