Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1347/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 27/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1347/BTC-CST
V/v ưu đãi thuế nhập khẩu Việt Nam – Lào năm 2011

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

 

Ngày 22/4/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 80/2009/TT-BTC hướng dẫn thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Lào;

Căn cứ Bản Thỏa thuận ngày 29/10/2010 giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công Thương nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về việc điều chỉnh và bổ sung Bản Thỏa thuận ngày 17/1/2009 và ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 323/BCT-KVI ngày 11/1/2011;

Theo hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư số 80/2009/TT-BTC ngày 22/4/2009 của Bộ Tài chính: “Thông tư này sẽ áp dụng cho các năm tiếp theo nếu Bản thỏa thuận giữa 2 Bộ Công Thương Việt Nam và Lào ký ngày 17/1/2009 được gia hạn”;

Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Lào, nhập khẩu từ ngày 1/11/2011 đến hết ngày 31/12/2011 tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 80/2009/TT-BTC ngày 22/4/2009 của Bộ Tài chính nêu trên.

Bộ Tài chính xin thông báo để quý cơ quan được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- VP TW và các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội; VP Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT, Vụ CST (P.XNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1347/BTC-CST về ưu đãi thuế nhập khẩu Việt Nam – Lào ngày 27/01/2011 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.685

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113