Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1345/GSQL-GQ5 năm 2019 về hồ sơ xin thu hẹp kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1345/GSQL-GQ5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Trần Đức Hùng
Ngày ban hành: 25/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1345/GSQL-GQ5
V/v hồ sơ xin thu hẹp KNQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Liên doanh Bông Sen.
(Đ/c: 1A Nguyễn Văn Quỳ, P. Phú Nhuận, quận 7, TP. Hồ Chí Minh)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được hồ sơ đề nghị thu hẹp kho ngoại quan của Công ty liên doanh Bông Sen tại 1A Nguyễn Văn Quỳ, P. Phú Nhuận, quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Qua xem xét hồ sơ, đối chiếu với quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2018 của Chính phủ và Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Sơ đồ thiết kế kho, bãi ngoại quan sau khi thu hẹp chưa thể hiện rõ vị trí bãi ngoại quan. Do vậy, đối với vị trí bãi ngoại quan đã được Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh công nhận mở rộng, đề nghị thể hiện rõ tường rào ngăn cách với khu vực cảng, bãi cảng, không được lẫn với hàng hóa khai thác trong bãi cảng. Đề nghị Công ty thực hiện việc mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan theo đúng quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2018 của Chính phủ và Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ5 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1345/GSQL-GQ5 năm 2019 về hồ sơ xin thu hẹp kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


510
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.126.29