Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1342/TTg-KTN về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và đăng ký cấp biển số đối với xe cơ giới ba bánh nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1342/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 14/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1342/TTg-KTN
V/v kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và đăng ký cấp biển số đối với xe cơ giới ba bánh nhập khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2008.

 

Kính gửi: Các Bộ: Giao thông vận tải, Công an, Công Thương, Tài chính, Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 3075/BGTVT-VT ngày 13 tháng 5 năm 2008 và số 5666/BGTVT-VT ngày 31 tháng 7 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Công Thương (công văn số 6701/BCT-CNNg ngày 01 tháng 8 năm 2008), Công an (công văn số 1732/BCA-C11 ngày 13 tháng 8 năm 2008), Tư pháp (công văn số 2533/BTP-PLHSHC ngày 11 tháng 8 năm 2008) về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới ba bánh nhập khẩu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép thực hiện các thủ tục kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đăng ký, cấp biển số đối với xe cơ giới ba bánh nhập khẩu và xe ba bánh được lắp ráp trên cơ sở bộ linh kiện nhập khẩu đồng bộ của các doanh nghiệp đã ký hợp đồng nhập khẩu trước ngày 25 tháng 02 năm 2008 (trước thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ).

2. Giao Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan kiểm tra chặt chẽ, bảo đảm tính chân thực về thời hạn ký kết của các hợp đồng nhập khẩu xe ba bánh và các bộ linh kiện nhập khẩu đồng bộ nêu trên.

3. Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn và tổ chức việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các lô hàng nhập khẩu nêu trên.

4. Giao Bộ Công an hướng dẫn và tổ chức việc đăng ký, cấp biển số cho các xe cơ giới ba bánh đã được cơ quan chức năng kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTCP;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTTH,NC,TH,TTĐT,
- Lưu: VT, KTN (4), C (24).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1342/TTg-KTN về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và đăng ký cấp biển số đối với xe cơ giới ba bánh nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.268

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102