Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1338TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1338TCT/PCCS
V/v: tờ khai hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: - Công ty cổ phần Mỹ nghệ Nghệ An

Trả lời công văn số 28/CV-CT ngày 10/3/2005 của Công ty cổ phần Mỹ nghệ Nghệ an về việc Tờ khai hàng xuất khẩu; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d.1 mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; quy định hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ các thủ tục:

- Hợp đồng bán hàng hóa cho tổ chức cá nhân nước ngoài. Trường hợp ủy thác xuất khẩu phải có hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

- Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu;

- Hàng hóa xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng;

- Hóa đơn GTGT bán hàng hóa cho nước ngoài.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần Mỹ nghệ Nghệ an đến thời điểm đề nghị hoàn thuế GTGT nhưng chưa đảm bảo đủ thủ tục hồ sơ theo quy định trên, còn thiếu một số Tờ khai gốc có xác nhận thực xuất của Hải quan cửa khẩu nên chưa đủ điều kiện để được xem xét khấu trừ/hoàn thuế theo quy định.

Về kiến nghị của Công ty, Tổng cục Thuế sẽ phối hợp với Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính nghiên cứu có hướng dẫn phù hợp trong thời gian tới.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Mỹ nghệ Nghệ an được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Tổ 23-VPCP
- Vụ Chính sách thuế
- Tổng cục Hải quan
- Cục thuế, hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nghệ an
- Lưu: VP(HC), PCCS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1338 TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc tờ khai hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.433

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!