Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1333/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị được giải tỏa cưỡng chế số nợ thuế truy thu về giá sau tham vấn của các lô hàng xe máy

Số hiệu: 1333/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1333/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Cục hải quan Tp. Hải Phòng 
 - Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Tuấn Phương

 

Trả lời công văn số 01/TP-CV ngày 23/02/2006 của Công ty TNHH Sản xuất và xuất nhập khẩu Tuấn Phương về việc đề nghị được giải tỏa cưỡng chế số nợ thuế truy thu về giá sau tham vấn của các lô hàng xe máy Công ty nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Hưng Yên – Cục Hải quan TP. Hải Phòng thuộc các tờ khai 617/NK/KD/HY ngày 13/12/2004, 653/NK/KD/HY ngày 22/12/2004, 28/NK/KD/HY ngày 10/01/2005, Tổng cục Hải quan trả lời như sau:

Nếu Công ty không đồng ý với việc Cục Hải quan TP. Hải Phòng tính tăng giá của các lô hàng xe máy trên, dẫn đến tăng thuế thì có quyền khiếu nại theo Điều 22 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Điều 17 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ Tiết b Khoản 2 Điều 63 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục Hải quan, kiểm tra giám sát Hải quan.

Nếu Công ty thực sự có khó khăn về tài chính thì xuất trình báo cáo tài chính 03 năm gần nhất cho Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Sau khi Cục Hải quan TP. Hải Phòng xem xét, nếu Công ty thực sự có khó khăn về tài chính thì thực hiện tạm giải tỏa cưỡng chế làm thủ tục Hải quan đối với số nợ thuế truy thu nói trên của Công ty với Điều kiện sau:

- Các lô hàng mới phát sinh phải đủ Điều kiện xuất nhập khẩu.

- Công ty phải có kế hoạch trả nợ thuế bị truy thu nói trên và được Cục Hải quan TP. Hải Phòng chấp nhận.

- Công ty nộp đủ thuế của các lô hàng mới phát sinh trước khi nhận hàng.

- Công ty không có nợ thuế của các lô hàng khác.

Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố trên cơ sở việc xử lý giải tỏa cưỡng chế của Cục Hải quan TP. Hải Phòng đối với Công ty để làm thủ tục Hải quan cho Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Sản xuất và xuất nhập khẩu Tuấn Phương, Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1333/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị được giải tỏa cưỡng chế số nợ thuế truy thu về giá sau tham vấn của các lô hàng xe máy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.285

DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.39.7