Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1325/GSQL-GQ2 năm 2016 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để phục vụ công tác nghiên cứu-phát triển, triển lãm, trưng bày và giới thiệu sản phẩm do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1325/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 05/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1325/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để phục vụ công tác nghiên cứu-phát triển, triển lãm, trưng bày và giới thiệu sản phẩm

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH YAMAHA MOTOR Việt Nam.
(Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/2016/XNK-R&D ngày 08/09/2016 về việc xin hướng dẫn và xác nhận việc nhập khẩu các loại xe mô tô 02 bánh, 03 bánh và xe ô tô 4 bánh để phục vụ công tác nghiên cứu, phát triển triển lãm, trưng bày và giới thiệu sản phẩm, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan đối với xe mô tô 02 bánh, 03 bánh và xe ô tô 04 bánh đ phục vụ công tác nghiên cứu, phát triển, triển lãm trưng bày và giới thiệu sản phẩm:

Căn cứ Điều 2 Thông tư 143/2015/TT-BTC ngày 11/09/2015 của Bộ Tài chính thì xe mô tô 02 bánh, 03 bánh và xe ô tô 04 bánh nhập khẩu để phục vụ công tác nghiên cứu - phát triển, triển lãm, trưng bày và giới thiệu sản phẩm không thuộc đối tượng cấp phép theo quy định của Thông tư 143/2015/TT-BTC.

Do đó, về thủ tục hải quan đối với trường hợp này đề nghị công ty thực hiện theo quy định tại Điều 53, 54 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2016 của Chính phủ.

2. Về vướng mắc liên quan đến nhập khẩu hàng hóa theo quyền của doanh nghiệp có vn đầu tư nước ngoài

Khoản 1 Điều 3 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định về quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì thực hiện theo các quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 187/2013/NĐ-CP, Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, khoản 2 mục II Thông tư 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay Bộ Công thương) vì vậy đề nghị Công ty liên hệ cơ quan có thẩm quyền để bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để công ty TNHH YAMAHA MOTOR Việt Nam được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh-PTCT (để b/c);

- Lưu: VT, GQ2 (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1325/GSQL-GQ2 năm 2016 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để phục vụ công tác nghiên cứu-phát triển, triển lãm, trưng bày và giới thiệu sản phẩm do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


552

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227