Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1324TCT/PCCS1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1324TCT/PCCS1

V/v: khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 250 CT/TTr ngày 28/3/2005 của Cục thuế tỉnh Quảng Trị về khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1 Công văn số 6078 TC/TCT ngày 12/6/2003 về giải quyết vướng mắc về thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: “Các trường hợp đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng cho thời gian hàng hóa xuất khẩu trước ngày 1/10/2002 nếu có đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh là hàng thực tế đã xuất khẩu theo quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì được hoàn thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC …”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, chi nhánh công ty xuất nhập khẩu Đà Nẵng tại tỉnh Quảng Trị trong quý I năm 2002 xuất khẩu hàng thủy sản sang Trung Quốc tuy có đầy đủ thủ tục về hàng hóa xuất khẩu theo quy định để được hoàn thuế, nhưng phương tiện vận tải không đúng hoặc không xác định được theo hợp đồng đã ký kết để thực hiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu đó thì không được khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Trị được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP(HC); PCCS(2b
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1324 TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.401

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!