Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1318/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 18/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1318/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT trong lĩnh vực chế tạo sản phẩm cơ khí cho Nhà thầu nước ngoài.

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Lilama 10

Trả lời Công văn số 263/LILAMA10/TCKT ngày 14/2/2011 của Công ty Cổ phần Lilama 10 hỏi về thuế suất thuế GTGT trong lĩnh vực chế tạo sản phẩm cơ khí cho Nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1 Mục I Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT quy định:

“Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT nêu tại Mục II, Phần A Thông tư này.”

Điểm 1 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên quy định:

“Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ, xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình của doanh nghiệp chế xuất; hàng bán cho cửa hàng bán hàng miễn thuế; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% nêu tại điểm 1.3 Mục này.

1.1. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:

- Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả ủy thác xuất khẩu;

- Hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; hàng bán cho cửa hàng miễn thuế;

- Các trường hợp được coi là xuất khẩu theo quy định của pháp luật về thương mại.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% phải đáp ứng điều kiện:

- Có hội đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hội đồng ủy thác xuất khẩu hoặc ủy thác gia công hàng hóa xuất khẩu; hội đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

- Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu…”

Căn cứ vào quy định trên thì trường hợp Công ty CP Lilama 10 ký kết hợp đồng cung cấp sản phẩm cơ khí cho dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường Lam Sơn 2 với Công ty National Heavy Engineering Cooperative Ltd (là nhà thầu nước ngoài cung cấp thiết bị cho Dự án trên, không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam và không có văn phòng đại diện tại Việt Nam); không đáp ứng được các điều kiện như quy định nêu trên thì không được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0%.

Đề nghị Công ty CP Lilama 10 căn cứ vào hướng dẫn tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên để áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Lilama 10 được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Thành phố Hà Nội;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT) (2b);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1318/TCT-CS ngày 18/04/2011 về thuế suất thuế Giá trị gia tăng trong lĩnh vực chế tạo sản phẩm cơ khí cho Nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.943

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198