Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1310/GSQL-GQ1 năm 2019 về chính sách nhập khẩu môi chất lạnh chứa trong bình do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1310/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Trần Đức Hùng
Ngày ban hành: 24/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1310/GSQL-GQ1
V/v chính sách nhập khẩu môi chất lnh chứa trong bình

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần cơ điện lạnh Hồng Phúc.
(Số 11, Ngõ thịnh Hào 1, Tôn Đức Thng, P. Hàng Bột, Đng Đa, Hà Nội)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) nhận được công văn số 2903/CVHP/19 ngày 28/3/2019 của Công ty cổ phần cơ điện lạnh Hồng Phúc về việc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Liên quan đến vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Liên Bộ Công Thương - Tài Nguyên và Môi trường về quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm giảm tầng Ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreol về các chất làm suy giảm tần Ô-dôn thì trường hợp công ty nhập khẩu môi chất lnh có chứa các chất làm suy giảm tầng Ô-dôn thì phải thực hiện quy định nêu tại Thông tư 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT dẫn trên.

Căn cứ Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định tại Thông tư số 22/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018, thay thế Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định tại Phụ lục I Thông tư số 03/2010/TT-BLĐTBXH ngày 19/01/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì mặt hàng “Chai chứa khí nén có áp suất làm việc định mực trên 0.7 bar (trừ chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng)”, có mã số HS 7311.00.26 / 7311.00.27 / 7311.00.29 / 7311.00.91 / 7311.00.92 / 7311.00.94 / 7311.00.99 phải kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi thông quan.

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì Cục An toàn lao động và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là 02 cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu đối với các mặt hàng được quy định tại Thông tư số 22/2018/TT-BLĐTBXH .

Tuy nhiên, việc áp dụng chính sách quản lý đối với mặt hàng nhập khẩu căn cứ vào quy định và thực tế hàng hóa tại thời điểm doanh nghiệp nhập khẩu do Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục quyết định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để công ty được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Đức Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1310/GSQL-GQ1 năm 2019 về chính sách nhập khẩu môi chất lạnh chứa trong bình do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


416
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.43.11