Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1307/TCHQ-GSQL về thủ tục giám sát hàng hóa quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1307/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Việt Đức
Ngày ban hành: 16/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1307/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục giám sát hàng hóa quá cảnh

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình

Trả lời công văn số 143/HQQB-NV ngày 29/2/2012 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình và Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thực hiện thủ tục giám sát đối với hàng hóa quá cảnh theo quy định tại Quyết định số 2406/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2011 của Tổng cục Hải quan ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cảng; hàng hóa quá cảnh; hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển.

2. Công ty Cổ phần cảng Vũng Áng Việt - Lào có trách nhiệm thiết kế tấm bạt đáp ứng được niêm phong hải quan để sử dụng trùm kín phương tiện chứa hàng quá cảnh (gồm quặng sắt dạng rời và phân bón kali đóng bao) đã làm thủ tục hải quan theo quy định tại điểm a, khoản 5 Điều 19 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và đảm bảo nguyên trạng lô hàng được vận chuyển từ cửa khẩu nơi hàng hóa nhập cảnh đến cửa khẩu nơi hàng hóa xuất cảnh.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình thực hiện nội dung nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Hà Tĩnh (để thực hiện);
- Cty CP Cảng Vũng Áng Việt - Lào (thay trả lời CV số 127/VLP ngày 28/2/2012);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1307/TCHQ-GSQL về thủ tục giám sát hàng hóa quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.700
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13