Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1298/TCHQ-CCHĐH xử lý vướng mắc việc khai báo cửa khẩu xuất do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành

Số hiệu: 1298/TCHQ-CCHDH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Cải cách Hiện đại hóa Người ký: Trần Quốc Định
Ngày ban hành: 14/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH
HIỆN ĐẠI HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1298/TCHQ-CCHĐH
V/v xử lý vướng mắc việc khai báo cửa khẩu xuất

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Maersk Việt Nam.
(Địa chỉ: 28 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh)

 

Phúc đáp công văn số 0603/2013 ngày 06/03/2013 của Công ty TNHH Maersk Việt Nam về việc kiến nghị về tiêu chí của ô 9 tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu HQ/2012-XK đối với hàng hóa xuất khẩu kho CFS, Ban Cải cách hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nội dung khai báo "cửa khẩu xuất hàng" tại ô số 9 tờ khai hải quan điện tử in xuất khẩu HQ/2012-XK hiện nay thực hiện theo quy định tại chỉ tiêu thông tin 1.1.35 và 1.1.36, mẫu số 1, phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 196/2012/TT-BTC. Trường hợp hàng xuất vào kho CFS, khi xuất không đúng cảng theo khai báo ban đầu thì phải điều chỉnh theo đúng quy định.

Ban Cải cách hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (2b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1298/TCHQ-CCHĐH xử lý vướng mắc việc khai báo cửa khẩu xuất do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.230

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248