Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1298/GSQL-GQ1 năm 2019 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 1298/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 23/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1298/GSQL-GQ1
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vận tải Container Hải An.
(Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Hải An, Km2 đường Đình Vũ, Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng)

Trả lời công văn số 16-2019/CV-HACT ngày 19/4/2019 và công văn 17-2019/CV-HQCT ngày 22/4/2019 của Công ty TNHH vận tải Container Hải An Hi Phòng (HACT) phản ánh vướng mắc và đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đi với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu do Công ty thay mặt hãng tàu nhận hàng từ chủ hàng hóa tại cảng Hải An sau đó vận chuyển đến các cảng ở Vũng Tàu để xếp lên tàu mẹ để đi tới các điểm đích ở nước ngoài, Cục Giám sát quản lý về hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Căn cứ thông tin hợp đồng vận chuyển quốc tế (VD: booking...), chủ hàng khai tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu theo hướng dẫn tại Mu số 02 Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC , trong đó lưu ý những chỉ tiêu thông tin sau:

- Tiêu chí "Địa điểm xếp hàng": là cảng thực tế nơi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận chuyển quốc tế sẽ chở hàng hóa rời khỏi lãnh thổ Việt Nam (cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất). Trong trường hợp này là các cảng ở Cái Mép theo mô tả của Công ty HACT;

- Tiêu chí " Phương tiện vận chuyển dự kiến": tên phương tiện vận chuyển quốc tế sẽ chở hàng hóa rời khỏi lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp này là tàu mẹ theo mô tả của Công ty HACT;

- Tiêu chí "Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế": là địa điểm mà hãng tàu chỉ định chủ hàng giao hàng (địa điểm hạ bãi) để hãng tàu nhận chuyên chở đến cảng đích nước ngoài. Trong trường hợp này là Cảng Hải An theo mô tả của Công ty HACT.

Trong quá trình thực hiện thủ tục xuất khẩu, nếu các thông tin nêu trên không thay đổi, chủ hàng không phải thực hiện khai bổ sung. Trường hợp chủ hàng nhận được thông tin thay đổi các tiêu chí nêu trên do hãng tàu thông báo trước khi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh thì thực hiện như sau:

- Trường hợp hãng tàu thay đổi tên phương tiện vận chuyển nhưng không thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất: chủ hàng không phải thực hiện khai bổ sung, hãng tàu có trách nhiệm thông báo cho cơ quan hải quan theo hướng dẫn tại điểm a.3 khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC;

- Trường hợp hãng tàu thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất: chủ hàng thực hiện khai bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 52b Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC (theo quy định tại điểm a.3 khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC);

- Các trường hợp thay đổi thông tin khác: chủ hàng thực hiện việc khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

2. Sau khi nhận hàng hóa do chủ hàng chuyển đến tại địa điểm được chỉ định (Cảng Hải An), hãng tàu hoặc người được hãng tàu ủy quyền vận chuyển hàng hóa xuất khẩu từ địa điểm hạ bãi đến cửa khẩu xuất thực hiện thủ tục đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan theo hình thức vận chuyển độc lập theo quy định tại Điều 51b Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hải Phòng (để biết);
- Cục HQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (để biết);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

Q. CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1298/GSQL-GQ1 năm 2019 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


358
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.145.174