Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1294/UB về việc thực hiện quản lý các máy dân dụng ghi và phát hình; và quản lý việc xuất nhập, sử dụng băng từ hình do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1294/UB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Đình Nhơn
Ngày ban hành: 24/07/1982 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1294/UB
V/v thực hiện quản lý các máy dân dụng ghi và phát hình; và quản lý việc xuất nhập, sử dụng băng từ hình.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 1982

 

Kính gửi:

- Sở Văn hóa và Thông tin
- Đài Truyền hình thành phố
- Công an thành phố
- Phân Cục hải quan

 

Sau một thời gian thực hiện việc quản lý các máy dân dụng ghi và phát hình và quản lý việc xuất, nhập, sử dụng băng từ hình, kinh nghiệm cho thấy việc quản lý này phải được tiến hành chặt chẽ qua tất cả các khâu, từ xét duyệt các yêu cầu về xuất, nhập, đến kiểm duyệt nội dung (đối với băng đã ghi hình), kiểm tra thực tế ở nơi sử dụng (cơ quan, tập thể, cá nhân), và trong trường hợp có những vi phạm thì phải kịp thời xử lý. Từ kinh nghiệm đó, và sau khi tham khảo ý kiến của các cơ quan hữu quan, Ủy ban nhân dân thành phố quy định cụ thể như sau :

1. Sở Văn hóa và Thông tin là cơ quan quản lý Nhà nước về toàn bộ hoạt động văn hóa – thông tin tại thành phố, bao gồm cả quản lý xuất nhập khẩu văn hóa phẩm và phưong tiện văn hóa, có trách nhiệm quản lý các máy dân dụng ghi và phát hình bằng băng từ và quản lý việc xuất, nhập, sử dụng băng từ hình.

Sở Văn hóa và Thông tin cùng với Đài truyền hình thành phố cần thống nhất ra thông báo hướng dẫn cho các cơ quan, đoàn thể và nhân dân có yêu cầu xuất, nhập, hoặc sử dụng các phương tiện văn hóa nói trên để trực tiếp xin đăng ký với Sở Văn hóa và Thông tin và chịu sự quản lý của Sở Văn hóa và Thông tin đối với các phương tiện đó.

2. Sở Văn hóa và Thông tin cần có kế hoạch ngay từ bây giờ để tăng cường nhân sự và trang bị cho bộ phận chuyên trách (Phòng Quản lý xuất nhập khẩu văn hóa phẩm) những phương tiện kỹ thuật cần thiết. Trong khi Sở Văn hóa và Thông tin chưa có được những phương tiện kỹ thuật đó, Đài Truyền hình thành phố có trách nhiệm phối hợp giúp Sở Văn hóa và Thông tin kiểm tra nội dung các băng từ do Sở Văn hóa và Thông tin chuyển cho Đài (Trong việc này, Đài Truyền hình thành phố được thu lệ phí như đã định).

3. Ngoài những điểm bổ sung và sửa đổi trên đây, những quy định khác trong các Công văn 39/UB ngày 6-10-1982 và 937UB ngày 01-6-1982 của Ủy ban nhân dân thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1294/UB ngày 24/07/1982 về việc thực hiện quản lý các máy dân dụng ghi và phát hình; và quản lý việc xuất nhập, sử dụng băng từ hình do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.654

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.51.151