Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1291/TCHQ-GSQL về nhập khẩu và tạm nhập tái xuất thuốc, trang thiết bị và vật tư y tế tiêu hao phục vụ phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1291/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 16/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1291/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu và tạm nhập tái xuất một số thuốc, trang thiết bị và vật tư y tế tiêu hao phục vụ phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.
(Địa chỉ: Số 04 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, tỉnh Lâm Đồng)

 

Trả lời công văn số 86-BVĐKLĐ/KH ngày 08/03/2012 của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Đối với mặt hàng nhập khẩu là trang thiết bị và vật tư y tế tiêu hao theo hình thức tạm nhập tái xuất, nếu thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu có điều kiện phải xin giấy phép nhập khẩu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam là Bộ Y tế.

- Đối với số thuốc phục vụ cho đợt phẫu thuật theo hình thức viện trợ không hoàn lại, thực hiện theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; theo đó, Bộ Tài chính là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xác nhận viện trợ.

Sau khi có ý kiến cho phép bằng văn bản của Bộ Y tế và Bộ Tài chính, đề nghị Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng khi đón Đoàn bác sĩ đến từ Australia tại cửa khẩu (nơi Đoàn bác sĩ nhập cảnh) liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu để được hướng dẫn thủ tục tạm nhập tái xuất các trang thiết bị, vật tư y tế tiêu hao của Đoàn bác sĩ và thủ tục nhập khẩu phi mậu dịch đối với một số loại thuốc để phục vụ phẫu thuật cho trẻ em tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 12/04/2012 đến ngày 04/05/2012.

Tổng cục Hải quan trả lời để Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1291/TCHQ-GSQL về nhập khẩu và tạm nhập tái xuất thuốc, trang thiết bị và vật tư y tế tiêu hao phục vụ phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.674
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202