Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1288/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 12/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1288/TCHQ-GSQL
V/v xác định mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/2010 ngày 04/01/2010 của Công ty TNHH Thành Phương đề nghị xem xét việc thay đổi mã số mặt hàng hành củ khô và tỏi củ khô công văn số 33/HQTQ-NV ngày 11/01/2010 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị và số 102/HQLS-NV ngày 15/01/2010 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn báo cáo về việc xác định mã số đối với mặt hàng hành, tỏi tạm nhập - tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu thì:

+ Tỏi củ tươi được phân loại vào mã số 0703.20.10.00 (loại làm giống) và 0703.20.90.00 (loại khác).

+ Tỏi củ khô được phân loại vào mã số 0712.90.10.00

+ Hành củ khô được phân loại vào mã số 0712.20.00.00.

- Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn và Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị căn cứ thực tế hàng hóa tạm nhập - tái xuất để xác định đúng bản chất mặt hàng tạm nhập - tái xuất. Trường hợp có vướng mắc thì trao đổi thống nhất, không gây khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn và Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị được biết./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1288/TCHQ-GSQL ngày 12/03/2010 về xác định mã số đối với mặt hàng hành, tỏi tạm nhập - tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.139

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113