Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1275/TCHQ-CCHĐH vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1275/TCHQ-CCHĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 15/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1275/TCHQ-CCHĐH
V/v vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Phúc đáp công văn số 2294/HQĐNa-CCHĐH ngày 30/12/2011 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử, Tổng cục Hải quan có ý kiến đối với các vướng mắc về quy trình thủ tục hải quan điện tử như sau:

1. Đối với vướng mắc tại Điểm 1, Phần II, phụ lục kèm theo công văn số 2294/HQĐNa-CCHĐH:

Trong hồ sơ thanh khoản được quy định tại Khoản 2, Điều 49, Thông tư 222/2009/TT-BTC không quy định doanh nghiệp khai Bảng kê nguyên phụ liệu tái xuất. Các tiêu chí liên quan đến nguyên liệu, vật tư tái xuất được doanh nghiệp khai báo trên Bảng báo cáo chi tiết nhập - xuất - tồn nguyên liệu vật tư (Mẫu số 24 - Phụ lục II, Thông tư 222/2009/TT-BTC). Đề nghị đơn vị thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Đối với vướng mắc tại Tiết a, Điểm 5, Phần II, phụ lục kèm theo công văn số 2294/HQĐNa-CCHĐH:

Theo quy định tại Điều 71 Thông tư 222/2009/TT-BTC:

1.1. "Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ" là hàng hóa do thương nhân Việt Nam (bao gồm cả thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp chế xuất) xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài nhưng thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa đó tại Việt Nam cho thương nhân Việt Nam khác.

Vì vậy, đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ của DNCX thì thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 71, Thông tư 222/2009/TT-BTC.

3. Đối với vướng mắc tại Tiết b, Điểm 5, Phần II, phụ lục kèm theo công văn số 2294/HQĐNa-CCHĐH:

Về khai báo danh mục đưa hàng vào, danh mục đưa hàng ra DNCX: Đề nghị đơn vị căn cứ vào quy định tại Điều 52, Thông tư 222/2009/TT-BTC và tính phù hợp để hướng dẫn doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1275/TCHQ-CCHĐH vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.419
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238