Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12678/TCHQ-TXNK năm 2014 về hàng hóa nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công và sản phẩm gia công xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 12678/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 17/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12678/TCHQ-TXNK
V/v hàng hóa nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công và sản phẩm gia công xuất khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Tập đoàn Giày Hong Fu Việt Nam.
(Số 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 20140909/CV-XNK ngày 16/9/2014 của Tập đoàn Giầy Hong Fu Việt Nam (sau đây gọi tắt là công văn số 20140909/CV-XNK) vướng mắc về thủ tục hải quan và thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc nhập khẩu hóa chất nêu tại điểm 1 công văn số 20140909/CV-XNK:

Việc xuất, nhập khẩu tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp hiện nay thực hiện theo Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương.

- Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này quy định danh mục tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp dựa trên 5 tiêu chí: Tên chất, tên khoa học, công thức hóa học/công thức phân tử, mã số CAS và mã số HS.

- Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này quy định mẫu đơn đề nghị nhập khẩu/xuất khẩu tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp. Tổ chức cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp khi làm thủ tục hải quan phải xuất trình Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Công Thương là cơ quan có thẩm quyền cấp. Tại mẫu đơn đề nghị xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp có quy định cả nội dung tên tiền chất hoặc tên hóa chất có chứa tiền chất (ví dụ hỗn hợp dung dịch hóa chất có chứa Aceton).

Do vậy, trường hợp Tập đoàn Giầy Hong Fu Việt Nam nhập khẩu hỗn hợp hóa chất có mã HS không nằm trong danh mục tiền chất công nghiệp, tuy nhiên trong thành phần hỗn hợp có chứa Aceton 5%, Butanone là chất có tên trong danh mục tiền chất công nghiệp thì đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Bộ Công Thương để được hướng dẫn cụ thể.

2. Về thời gian phân tích, phân loại hàng hóa nêu tại điểm 2 công văn số 20140909/CV-XNK:

Tại khoản 1 Điều 28 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu nhưng phải xác định giá, trưng cầu giám định, phân tích, phân loại để xác định chính xác số thuế phải nộp được giải phóng hàng sau khi chủ hàng đã thực hiện các nghĩa vụ về thuế hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh số tiền thuế trên cơ sở tự kê khai, tính thuế.

Tiếp thu ý kiến của Tập đoàn, Tổng cục Hải quan sẽ cố gắng tìm biện pháp để rút ngắn thời gian phân tích, phân loại hàng hóa.

Trường hợp lô hàng nguyên liệu hóa chất nhập khẩu của Tập đoàn phải lấy mẫu phân tích, phân loại, trong khi chờ kết quả, nếu doanh nghiệp có đề nghị đưa hàng về kho thì có đơn đề nghị gửi Chi cục Hải quan nơi đăng ký làm thủ tục nhập khẩu để được xem xét giải quyết.

3. Về trị giá tính thuế:

a. Về giá tính thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu, vật tư mua trong nước để cung ứng cho hợp đồng gia công:

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ, điểm 2.1 khoản 2 Điều 10 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì trị giá tính thuế xuất khẩu đối với nguyên vật liệu Tập đoàn Giày Hong Fu mua trong nước để cung ứng cho hợp đồng gia công là giá bán tại cửa khẩu xuất (giá bán thực tế tại cửa khẩu xuất là giá thực tế người mua phải trả để mua hàng hóa đó). Việc kiểm tra, xác định trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu thực hiện theo khoản 4 Điều 1 Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày 26/2/2014 của Bộ Tài chính.

b. Về giá tính thuế thanh lý máy móc thiết bị:

Căn cứ khoản 1 Điều 20 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì trị giá tính thuế đối với hàng hóa có thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế thì trị giá tính thuế được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của hàng hóa, tính theo thời gian sử dụng tại Việt Nam.

Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp Tập đoàn Giày Hong Fu Việt Nam bán thanh lý (bán vào thị trường nội địa) máy móc thiết bị trước đây nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế thì trị giá tính thuế máy móc thiết bị thanh lý thực hiện theo khoản 1 Điều 20 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 nêu trên. Đối với kiến nghị của Công ty xin được tính theo giá bán thỏa thuận, Tổng cục Hải quan ghi nhận và sẽ nghiên cứu, xem xét trong lần sửa đổi Thông tư 205/2010/TT-BTC và Thông tư 29/2014/TT-BTC sắp tới.

4. Về kiến nghị nêu tại điểm 3, gạch đầu dòng thứ nhất điểm 4, điểm 6 công văn số 20140909/CV-XNK:

Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Tập đoàn để nghiên cứu báo cáo Bộ Tài chính. Trong thời gian chưa có quy định khác, đề nghị Tập đoàn thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Tập đoàn Giày Hong Fu Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/cáo);
- Cục GSQL (để p/hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12678/TCHQ-TXNK năm 2014 về hàng hóa nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công và sản phẩm gia công xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.253

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58