Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12629/BGTVT-VT năm 2018 về thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg do Bộ giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 12629/BGTVT-VT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 06/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BGIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12629/BGTVT-VT
V/v: thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ giao thông vận tải nhận được công văn số 12735/BTC-TCHQ ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập, khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có ý kiến như sau:

1. Bộ GTVT đã có văn bản số 9070/BGTVT-MT chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp khai thác cảng biển, các hãng tàu, đại lý hãng tàu rà soát, lập danh mục chi tiết container phế liệu đang tồn đọng tại cảng biển.

2. Bộ GTVT đã tổ chức làm việc với các hãng tàu để xem xét việc miễn, giảm phí lưu container cho các lô hàng đang tồn đọng tại cảng. Theo ý kiến của các hãng tàu, các doanh nghiệp đề xuất miễn giảm phí lưu container cần làm việc cụ thể với các hãng tàu để có cơ sở miễn giảm.

3. Đáp dụng thực hiện quy định tại điểm b khoản 6 Điều 58 Luật Hải quan quy định xử lý hàng tồn đọng, Bộ GTVT đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định hàng hóa là chất thải, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường buộc hãng tàu phải thực hiện tái xuất.

4. Bộ GTVT giao Cục Hàng hải Việt Nam thông báo đến các chủ hàng làm việc cụ thể với hãng tàu đề xuất việc miễn giảm phí lưu container những lô hàng đang tồn đọng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định hàng hóa gây ô nhiễm để yêu cầu hãng tàu tái xuất theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Cáo Vụ: Pháp chế, Môi trường;
- Cục Hàng h
i Việt Nam (để thực hiện);
- Lưu: VT, VTải (5)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12629/BGTVT-VT năm 2018 về thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg do Bộ giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


342

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.71.247