Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1254/GSQL-GQ1 năm 2019 về nhập khẩu xe qua cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1254/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Trần Đức Hùng
Ngày ban hành: 22/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1254/GSQL-GQ1
V/v NK xe qua cửa khẩu Hữu Nghị

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Xuân Cương.
(Số 175 đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

Trả lời công văn số 25/CV-XC ngày 03/4/2019 của Công ty TNHH Xuân Cương về việc nhập khẩu xe chở người có gắn động cơ, 14 ghế ngồi qua cửa khu Hữu Nghị - Lạng Sơn, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC ngày 14/6/2010 của liên Bộ Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính quy định về nhập khẩu xe ô tô chở người dưới 16 chỗ chưa qua sử dụng thì “ô tô chở người chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế: Cái Lân-Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu.".

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 06/2019/TT-BCT ngày 25/3/2019 của Bộ Công Thương (bãi bỏ Điều 1 Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC, có hiệu lực từ ngày 08/5/2019), quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ thì ô tô chở người chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khu cảng biển quốc tế: Cái Lân-Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu”

Việc xác định xe chở người có gắn động cơ, 14 ghế ngồi của Công ty nhập khẩu có phải là xe ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi chịu sự điều chỉnh của Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC và Thông tư số 06/2019/TT-BCT nêu trên hay không phải căn cứ vào kết quả kiểm tra của Cục Đăng kiểm Việt Nam (là cơ quan kiểm tra chuyên ngành). Trường hợp xác định xe chở người có gắn động cơ của Công ty không phải là xe ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi thì được nhập khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Đức Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1254/GSQL-GQ1 năm 2019 về nhập khẩu xe qua cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


269
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.28.94