Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1254/BKHCN-TĐC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 28/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1254/BKHCN-TĐC
V/v kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Trong thời gian gầy đây, xuất hiện nhiều vấn đề bức xúc trong hoạt động nhập khẩu thép xây dựng, đã được Chính phủ, các Bộ ngành liên quan quan tâm, đồng thời cũng được phản ánh trên các cơ quan thông tin. Về vấn đề quản lý chất lượng thép xây dựng nhập khẩu, Bộ Khoa học và Công nghệ xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Theo Nghị định 86/CP ngày 28 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định phân công quản lý nhà nước về chất lượng hàng hoá, chất lượng thép nhập khẩu thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).

- Căn cứ Nghị định số 96/CP nói trên, hàng năm Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã ban hành Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng, trong đó có thép xây dựng (thép tròn cán nóng và thép cốt bê tông cán nóng dùng trong xây dựng, thép hình dùng trong xây dựng) kèm theo các Quyết định tương ứng dưới đây:

- Quyết định số 2579/QĐ-TĐC ngày 28 tháng 10 năm 1996 áp dụng trong năm 1997;

- Quyết định số 1604/QĐ-TĐC ngày 20 tháng 10 năm 1997 áp dụng trong năm 1998;

- Quyết định số 2386/1998/QĐ-BKHCNMT ngày 14 tháng 12 năm 1998 áp dụng trong năm 1999;

- Quyết định số 117/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 26 tháng 01 năm 2000 áp dụng trong năm 2000;

Từ năm 2001 đến nay, do Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá 1999 chưa được ban hành, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã có thông báo tiếp tục áp dụng Quyết định số 117/2000/QĐ-BKHCNMT.

- Tại Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng (sau đây gọi tắt là Danh mục) ban hành kèm theo các Quyết định nói trên, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã quy định cơ quan kiểm tra chất lượng thép xây dựng nhập khẩu là các Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, 2, 3 trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục kiểm tra các hàng hoá thuộc Danh mục nói trên đã được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định tại Quyết định số 2578/QĐ-TĐC ngày 28 tháng 10 năm 1996, sau đó đã được bổ sung sửa đổi tại Quyết định số 1091/1999/QĐ-BKHCNMT ngày 22 tháng 6 năm 1999.

2. Để đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng, đồng thời cải tiến thủ tục để thông quan nhanh các lô hàng nhập khẩu, tránh ách tắc tại cửa khẩu, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký Thông tư liên tịch số 37/2001/TTlT/BKHCNMT-TCHQ ngày 28 tháng 6 năm 2001 hướng dẫn thủ tục hải quan và kiểm tra chất lượng đối với hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra về nhà nước về chất lượng. Tại Thông tư này, cho phép doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá thuộc Danh mục (trong đó có thép xây dựng) được thực hiện chế độ “đăng ký trước, kiểm tra sau”; đối với hàng hoá có lịch sử chất lượng tốt được phép áp dụng chế độ miễn/giảm kiểm tra,...

Theo thủ tục đã được thống nhất với Tổng cục Hải quan, khi nhập khẩu hàng hoá thuộc Danh mục về cửa khẩu, doanh nghiệp phải đăng ký kiểm tra chất lượng tại một trong các cơ quan kiểm tra đã được chỉ định. Sau khi đăng ký kiểm tra, các doanh nghiệp được phép tạm nhập hàng hoá, đồng thời cùng với cơ quan kiểm tra thực hiện việc lấy mẫu hàng hoá để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm tra chất lượng là căn cứ để xử lý tiếp việc chính thức thông quan hàng hoá. Sau khi lô hàng chính thức được cơ quan hải quan cho phép thông quan, doanh nghiệp mới được phép tiêu thụ hoặc sử dụng hàng hoá nhập khẩu.

- Từ năm 1997 đến nay, theo kết quả kiểm tra, theo dõi và thống kê của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, 2, 3 các lô hàng thép xây dựng được phép nhập khẩu đều đạt yêu cầu về chất lượng để nhập khẩu.

3. Để quản lý chặt chẽ, tránh lọt lưới việc kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc Danh mục, Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ quản lý chuyên ngành cần tiếp tục có sự phối hợp thường xuyên của cơ quan Hải quan tại các cửa khẩu cũng như các cơ quan quản lý xuất nhập khẩu của nhà nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1254/BKHCN-TĐC ngày 28/05/2004 ngày 28/05/2004 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.275

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!