Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1252/TCHQ-TXNK về chính sách thuế dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1252/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 14/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1252/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Công ty Kumho Asiana Plaza Sài gòn;
(Unit 401, 39 Lê Duẩn Str., Dist. 1, TP.HCM)
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/12/KAPS ngày 10/01/2012 của Công ty Kumho Asiana Plaza Sài gòn báo cáo vướng mắc trong việc thực hiện dự án đầu tư; Sau khi nghiên cứu báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 165/HQHCM-ĐT ngày 17/1/2012 của công văn số 415/HQHCM-ĐT ngày 17/2/2012 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về chính sách thuế nhập khẩu dự án đầu tư của Công ty Kumho Asiana Plaza Sài gòn, Bộ Tài chính đã có công văn số 10775/BTC-CST ngày 28/7/2009, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5076/TCHQ-KTTT ngày 24/8/2009 hướng dẫn thực hiện. Theo đó, nếu mức ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Giấy phép đầu tư số 1601/GP ngày 19/6/1996 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp cao hơn mức ưu đãi tại Giấy chứng nhận đầu tư số 411043000338 ngày 12/10/2007 do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp thì tiếp tục được thực hiện theo mức ưu đãi tại Giấy phép đầu tư số 1601/GP nếu đảm bảo các quy định về thủ tục hồ sơ và đăng ký Danh mục miễn thuế theo các văn bản quy định của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại các công văn nêu trên thì tại Biên bản ngày 08/6/2010 của Kiểm toán Nhà nước khi thực hiện kiểm toán tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã kết luận: “dự án «Kumho asianplaza Sài gòn» của Công ty TNHH Kumho Asianplaza Gài gòn không đủ điều kiện miễn thuế theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ. Cụ thể: Ngành nghề kinh doanh theo giấy chứng nhận đầu tư số 4110430000338 không thuộc lĩnh vực đầu tư theo quy định có ngành nghề kinh doanh không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư quy định tại Phụ lục A Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ”.

- Do đó để xử lý kiến nghị của Công ty Kumho Asiana Plaza Sài gòn theo đúng quy định, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ chế độ quy định, các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài chính, hồ sơ của dự án, có ý kiến giải trình về nội dung kết luận nêu trên của Kiểm toán Nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Công ty Kumho Asiana Plaza Sài gòn được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Lưu: VT, TXNK-CST (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1252/TCHQ-TXNK về chính sách thuế dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.687
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.222.217