Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1251/TCHQ-PC xử lý vụ vi phạm của Công ty trách nhiệm hữu hạn Chinh Phúc do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1251/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 14/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1251/TCHQ-PC
V/v xử lý vụ vi phạm của Công ty TNHH Chinh Phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 580/HQHCM-CBLXL ngày 01/3/2012 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; căn cứ khoản 3 Điều 1 Quy chế quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (ban hành kèm theo Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996); điểm a khoản 8 Mục E Phần II Thông tư số 05/TT-BNV(C13) ngày 28/9/1996 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) thì súng bắn đinh thuộc loại công cụ hỗ trợ, phải được Bộ Nội vụ cấp phép trong việc sử dụng, vận chuyển, mua và sửa chữa. Chỉ các doanh nghiệp thuộc Bộ Nội vụ có giấy phép kinh doanh, giấy phép xuất nhập khẩu trực tiếp, chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mới được xét cấp phép xuất, nhập khẩu công cụ hỗ trợ. Việc xuất, nhập khẩu phải được cấp phép với từng lô hàng, mỗi lần xuất, nhập phải có giấy phép mang vào hoặc mang ra của Tổng cục CSND – Bộ Nội vụ.  

2. Đề nghị Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh căn cứ hồ sơ vụ việc cụ thể, đối chiếu quy định tại khoản 4, khoản 6 Điều 16 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009 của Chính phủ) để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp xét thấy cần thiết thì có văn bản gửi Công an TP. Hồ Chí Minh trao đổi, xin ý kiến để củng cố, làm rõ hành vi vi phạm và ra quyết định xử phạt theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1251/TCHQ-PC xử lý vụ vi phạm của Công ty trách nhiệm hữu hạn Chinh Phúc do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.136
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127