Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1241/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế thu nhập đối với bưu phẩm, bưu kiện

Số hiệu: 1241/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1241/TCHQ-KTTT
V/v xử lý thuế thu nhập đối với bưu phẩm, bưu kiện

Hà Nội , ngày 04 tháng 4 năm 2005

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 1241/TCHQ-KTTT NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ VIỆC XỬ LÝ THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI BƯU PHẨM, BƯU KIỆN

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 7233/BC của Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam phản ánh về việc xử lý thuế thu nhập đối với bưu phẩm, bưu kiện chưa thống nhất tại một số Chi cục Hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 35/2001/PL-UBTVQH10 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2001 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 14/2004/PL-UBTVQH11 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2004;

Căn cứ Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 và Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao;

Căn cứ Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/1/2002 và Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; Thì: quà biếu, quà tặng bằng hiện vật từ nước ngoài chuyển về tại thời điểm từ 1/7/2001 đến trước 1/7/2004 là khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Từ 1/7/2004 trở đi quà biếu, quà tặng từ nước ngoài chuyển về không phải là khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan có liên quan đến việc thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu bưu phẩm, bưu kiện là quà biếu, quà tặng kiểm tra, rà soát lại việc tính và thu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao theo từng thời điểm phù hợp với hướng dẫn tại các Thông tư đã nêu.

Trường hợp cơ quan Hải quan đã thu thuế thu nhập của các lô hàng nhập khẩu từ 1/7/2004 trở đi thì thoái trả lại khoản thuế thu nhập đã thu cho doanh nghiệp bưu chính theo quy định. Nếu phải thoái trả từ ngân sách thì phải báo cáo rõ với Vụ Ngân sách (Bộ Tài chính) số thuế thu nhập doanh nghiệp được thoái trả.

Đối với quà biếu, quà tặng nhập khẩu trước ngày 1/7/2004, cơ quan Hải quan đã thu thuế thu nhập thì không hoàn lại vì là hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập theo Pháp lệnh số 35/2001/PL-UBTVQH10 Nghị định số 78/2001/NĐ-CP và Thông tư số 05/2002/TT-BTC dẫn trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

Đặng Thị Bình An

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1241/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế thu nhập đối với bưu phẩm, bưu kiện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.088
DMCA.com Protection Status