Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 124/GSQL-GQ2 năm 2019 về bán sản phẩm của doanh nghiệp chế xuất vào nội địa do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 124/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 14/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/GSQL-GQ2
V/v bán sản phẩm của DNCX vào nội địa

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH NIDEC SANKYO VIỆT NAM
(Lô I1-N1, Khu Công nghệ cao, P. Tân Phú, Q9, Tp. Hồ Chí Minh)

Phúc đápng văn số NSVC1812-XNK01 ngày 26/12/2018 của Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam hỏi về thủ tục bán sản phẩm công ty chế xuất vào nội địa, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

1. Về việc bán sn phẩm của doanh nghiệp chế xuất cho Doanh nghiệp nội địa:

- Căn cứ khoản 1 Điều 28 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005.

- Căn cứ khoản 5 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

- Căn cứ khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 thì hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới.

- Căn cứ Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất thì thực hiện thủ tục đối với hàng xuất nhập khẩu tại chỗ.

- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu tại chỗ: Thực hiện theo quy định tại Điều 86, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

- Căn cứ Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi, bổ sung tại khoản 50 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018;

Như vậy, thủ tục hải quan đối với hàng hóa bán cho doanh nghiệp nội địa cần căn cứ vào Giấy phép đầu tư; nguồn gốc hàng hóa và hình thức bán sản phẩm của Công ty.

2. Về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Đnghị Công ty căn cứ các quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016; Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định về đối tượng chịu thuế; áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty được biết. Trường hợp có phát sinh vướng mắc đề nghị liên hệ Chi cục quản lý đđược hướng dn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 124/GSQL-GQ2 năm 2019 về bán sản phẩm của doanh nghiệp chế xuất vào nội địa do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.484
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.48.142