Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1217/TCHQ-GSQL về giám định tỷ lệ hao hụt đối với hàng sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1217/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 13/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1217/TCHQ-GSQL
V/v giám định tỷ lệ hao hụt đối với hàng SXXK

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Trả lời công văn số 271/HQHP-GSQL ngày 16/01/2012 của Cục Hải quan TP Hải Phòng vướng mắc về việc giám định tỷ lệ hao hụt đối với hàng SXXK, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Cục Hải quan TP Hải Phòng căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 44/2001/TT-BKHCNMT ngày 25/7/2001 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về hướng dẫn hoạt động kiểm tra hàng hóa của các đơn vị sự nghiệp kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước để thực hiện; nếu cơ quan kiểm tra nêu tại Thông tư số 44/2001/TT-BKHCNMT dẫn trên không nhận giám định về tỷ lệ hao hụt mặt hàng vàng trang sức thì Cục Hải quan TP Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Hải quan đang làm thủ tục cho doanh nghiệp kết hợp với Chi cục Kiểm tra sau thông quan cử cán bộ trực tiếp kiểm tra tại nhà máy để xác định tỷ lệ hao hụt đối với mặt hàng vàng trang sức.

2. Về chi phí giám định: Căn cứ điểm 10 Thông tư số 44/2001/TT-BKHCNMT ngày 25/7/2001 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thì “Phí, lệ phí kiểm tra do cơ quan trưng cầu trả theo quy định của nhà nước trừ trường hợp có thỏa thuận khác, không trái pháp luật, giữa cơ quan trưng cầu và doanh nghiệp, cá nhân liên quan”.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hải Phòng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1217/TCHQ-GSQL về giám định tỷ lệ hao hụt đối với hàng sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.629
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202