Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 121/TCHQ-KTTT năm 2005 về việc miễn thuế nhập khẩu hàng phục vụ trực tiếp cho nghiên cứu khoa học do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 121/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 11/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 121/TCHQ-KTTT
V/v: Miễn thuế hàng nghiên cứu khoa học

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam
(2 Triệu Quốc Đạt, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 509/MĐL-NN/KTĐT ngày 30.9.2004 của Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam về việc miễn thuế nhập khẩu hàng phục vụ trực tiếp cho nghiên cứu khoa học; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở xem xét hoàn thuế nhập khẩu theo đúng quy định tại Thông tư số 172/1998/TT/BTC ngày 31.8.2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; đề nghị Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam nộp bổ sung các giấy tờ sau đây về Tổng cục Hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu):

- Công văn đề nghị xét miễn thuế của đơn vị thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học;

- Hồ sơ đề tài nghiên cứu khoa học gồm:

+ Quyết định phê duyệt đề tài cấp Bộ hoặc cấp Nhà nước;

+ Danh mục hàng hóa cần nhập khẩu để thực hiện đề tài do cấp phê duyệt đề tài duyệt;

- Tờ khai Hải quan hàng nhập khẩu (đã thanh khoản và tính thuế);

(Các giấy tờ nêu trên là bản photocopy có đầy đủ dấu sao y bản chính, chữ ký của lãnh đạo hoặc người có thẩm quyền).

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Lưu VP, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 121/TCHQ-KTTT năm 2005 về việc miễn thuế nhập khẩu hàng phục vụ trực tiếp cho nghiên cứu khoa học do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.346
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.236.14