Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12079/BTC-TCHQ năm 2014 chia tách, đóng gói hàng hóa vận chuyển chung container ngoài CFS do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 12079/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 28/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12079/BTC-TCHQ
V/v chia tách, đóng gói hàng hóa vận chuyển chung container ngoài CFS

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính nhận được phản ánh vướng mắc và đề nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đóng chung container, nhưng không thực hiện việc chia tách, đóng ghép trong kho CFS mà thực hiện tại các địa điểm khác sau khi hàng hóa đã được thông quan của một số doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Hiệp hội da giày Việt Nam. Về việc này, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1/ Đối với hàng xuất khẩu:

a) Điều kiện để thực hiện việc đóng ghép chung container:

- Địa điểm thực hiện đóng ghép container phải nằm trong địa bàn giám sát hải quan: khu vực cảng biển, cửa khẩu hoặc các địa điểm được thành lập theo quy định tại Chương III Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

- Các lô hàng xuất khẩu phải được tập kết đầy đủ tại địa điểm nêu trên trước khi đóng ghép vào container.

b) Trình tự thực hiện:

b.1) Trách nhiệm của doanh nghiệp

- Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền có công văn đề nghị Chi cục hải quan nơi thực hiện việc đóng ghép hàng hóa (trong đó nêu cụ thể: tên doanh nghiệp, tên hàng, dự kiến về: số lượng kiện, thời gian, địa điểm thực hiện đóng ghép container);

- Chịu trách nhiệm bảo quản nguyên trạng container, hàng hóa trong thời gian lưu giữ tại địa điểm tập kết và quá trình vận chuyển từ địa điểm đóng ghép container đến cửa khẩu xuất.

- Xuất trình các tờ khai hải quan đã được cơ quan hải quan quyết định thông quan cho Chi cục hải quan nơi quản lý địa điểm đóng ghép container

b.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

Chi cục hải quan nơi thực hiện việc đóng ghép hàng hóa chịu trách nhiệm giám sát việc đóng ghép hàng hóa và niêm phong container.

Trường hợp việc đóng ghép thực hiện tại địa điểm ngoài khu vực cửa khẩu xuất hoặc việc đăng ký tờ khai thực hiện tại Chi cục hải quan khác với Chi cục hải quan nơi thực hiện việc đóng ghép hàng hóa thì việc giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển từ địa điểm đóng ghép đến cửa khẩu xuất hoặc hàng hóa vận chuyển từ nơi đăng ký tờ khai đến nơi thực hiện đóng ghép thực hiện theo quy định tại Điều 61 Thông tư số 128/2013/TT-BTC (áp dụng đối với trường hợp làm thủ tục chuyển cửa khẩu theo phương thức thủ công) hoặc Điều 31, 33 Thông tư số 22/2014/TT-BTC (áp dụng đối với trường hợp khai báo vận chuyển hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan theo thủ tục hải quan điện tử).

b.3) Cơ sở để xác định hàng hóa đã xuất khẩu thực hiện như hướng dẫn tại khoản 1 Điều 30 Thông tư số 128/2013/TT-BTC (áp dụng đối với trường hợp thủ tục hải quan thủ công) hoặc khoản 1 Điều 32 Thông tư số 22/2014/TT-BTC (áp dụng đối với trường hợp thủ tục hải quan điện tử).

2/ Đối với hàng nhập khẩu:

a) Điều kiện để doanh nghiệp được chia tách hàng hóa đóng chung container:

- Các lô hàng có cùng vận đơn.

- Việc chia tách hàng hóa được thực hiện tại cửa khẩu nhập, trừ trường hợp các lô hàng đã được cơ quan hải quan quyết định thông quan/giải phóng hàng.

b) Trình tự thực hiện:

b.1) Trách nhiệm của doanh nghiệp:

- Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền có văn bản đề nghị gửi Chi cục hải quan nơi thực hiện việc chia tách container, trong đó nêu cụ thể: tên doanh nghiệp, tên hàng, số lượng kiện, trọng lượng, số vận đơn, nơi đăng ký tờ khai hải quan, thời gian, địa điểm thực hiện chia tách container.

- Các lô hàng đã được cơ quan hải quan quyết định thông quan/giải phóng hàng thì doanh nghiệp được vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan để thực hiện việc chia tách. Trường hợp có lô hàng thuộc diện phải kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch thì hàng hóa được bảo quản tại các địa điểm theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

- Xuất trình đầy đủ các tờ khai hải quan của các lô hàng vận chuyển đóng chung container cho cơ quan hải quan quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa và bảo quản nguyên trạng container, hàng hóa đến khi vận chuyển ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu.

b.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

Ngoài việc thực hiện đầy đủ các công việc theo quy trình giám sát hải quan hiện hành, công chức hải quan nơi có container hàng hóa chờ chia tách chỉ cho phép doanh nghiệp được mở container để chia tách hoặc được vận chuyển container về địa điểm ngoài cửa khẩu sau khi đã kiểm tra, đối chiếu đầy đủ số lượng tờ khai, vận đơn do doanh nghiệp xuất trình.

3/ Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vận chuyển chung container của nhiều chủ hàng thực hiện theo loại hình xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng và theo quy định hiện hành.

Bộ Tài chính có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện. Trường hợp có vướng mắc phát sinh thì báo cáo kịp thời về Bộ Tài chính (qua Tổng cục Hải quan) để tổng hợp và có hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Hiệp hội Dệt may Việt Nam (thay trả lời);
(Đ/c: Số 25, Bà Triệu, Q. Hoàn Kiếm, HN)
- Hiệp hội da giày Việt Nam (thay trả lời);
(Đ/c: 160 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội);
- Các doanh nghiệp (theo danh sách gửi kèm);
- Website - TCHQ;
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12079/BTC-TCHQ năm 2014 chia tách, đóng gói hàng hóa vận chuyển chung container ngoài CFS do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.141

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70