Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1207/TCHQ-KTTT về việc thu thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng khuôn mẫu tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1207/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1207/TCHQ-KTTT
V/v: nợ thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

- Công ty Falken Tec Việt Nam
(KCN Tân Định, Bến Cát, Bình Dương)
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

 

Trả lời công văn số 46/CV-05 ngày 21/3/2005 của Công ty Falken Tec Việt Nam về việc thu thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng khuôn mẫu tạm nhập tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 4 Luật thuế giá trị gia tăng ngày 10/5/1997; Căn cứ Khoản 21 Điều 1 Luật số 07/2003/QH11 ngày 17/6/2003 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì hàng tạm nhập – tái xuất là đối tượng thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Dương căn cứ hồ sơ gốc nhập khẩu các lô hàng nhập khẩu theo các tờ khai Hài quan số 15/TNTX ngày 22/4/1999, số 16/TNTX ngày 23/4/1999 và số 19/TNTX ngày 28/5/1999 của Công ty Falken Tec Việt Nam, nếu đúng là hàng nhập khẩu theo hình thức tạm nhập – tái xuất thì làm các thủ tục khoản thu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Falken Tec Việt Nam và Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, phối hợp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Lưu VP, Vụ KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1207/TCHQ-KTTT về việc thu thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng khuôn mẫu tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.764
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255