Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12040/TCHQ-TXNK vướng mắc kiểm tra trị giá hải quan 2015

Số hiệu: 12040/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 21/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12040/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc kiểm tra trị giá HQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 8255/HQHP-TXNK ngày 10/11/2015 về vướng mắc trong công tác kiểm tra trị giá hải quan trong quá trình thực hiện Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng kiểm tra trị giá khai báo trong thông quan:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thì hiện nay, Hệ thống thông quan Vnaccs tự động tiếp nhận và phân luồng tờ khai hải quan sau khi nhận thông tin khai chính thức của người khai hải quan. Trường hợp tờ khai được phân luồng vàng, đỏ, cơ quan Hải quan thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định, trong đó có kiểm tra trị giá. Kiểm tra trị giá là thực hiện so sánh, đối chiếu trị giá khai báo vi thông tin rủi ro về trị giá hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều 55 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ, bao gồm: hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá, hàng hóa có thuế suất xuất khẩu lớn hơn 0% trong cơ sở dữ liệu trị giá, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã có kết quả kiểm tra sau thông quan về trị giá hải quan hoặc đã có kết quả thanh tra về trị giá hải quan, hàng hóa nhập khẩu có khoản giảm giá. Sau đó, xác định trường hợp nghi vn trị giá khai báo nhưng chưa đủ cơ sở bác bỏ được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 55 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ.

2. Về cập nhật dữ liệu:

Để đảm bảo dữ liệu trong Hệ thống GTT02 được đầy đủ, tránh tình trạng không có dữ liệu để kiểm tra trị giá, Tổng cục Hải quan yêu cầu cập nhật dữ liệu theo Quyết định số 2344/QĐ-TCHQ ngày 7/8/2015 và Quy trình kiểm tra sau thông quan ban hành kèm Quyết định số 1410/QĐ-TCHQ ngày 14/05/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG(5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12040/TCHQ-TXNK ngày 21/12/2015 vướng mắc kiểm tra trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.279

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!