Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 12030/TCHQ-TXNK thanh khoản hàng sản xuất xuất khẩu 2015

Số hiệu: 12030/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 18/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12030/TCHQ-TXNK
V/v: thanh khoản hàng SXXK

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia.
(KCN Mỹ Xuân A -Huyện Tân Thanh-Bà Rịa Vũng Tàu)

 

Trả lời công văn số 14/2015/CV-TN ngày 26/11/2015 của Công ty TNHH Gạch Men Hoàng Gia vướng mắc về việc thanh khoản hàng sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 5 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (trước đây là khoản 5 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010, khoản 5 Điều 113 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013) thì Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khu đ sản xuất hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu. Các loại nguyên liệu, vật tư nhập khẩu được hoàn thuế nhập khẩu bao gồm: Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu trực tiếp cấu thành thực thể sản phẩm xuất khẩu; nguyên liệu vật tư trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng không trực tiếp chuyển hóa thành hàng hóa hoặc không cấu thành thực thể sản phẩm như: Giấy, phấn, bút vẽ, mực sơn in, chổi quét keo...

Để xử lý vướng mắc cho Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ vào hồ sơ nhập khẩu nguyên liệu vật tư, hồ sơ xuất khẩu sản phẩm, công văn xin giải trình và bản cam kết của doanh nghiệp, sổ sách chứng từ kế toán, phiếu xuất nhập kho, chứng từ thanh toán, quy trình sản xuất và định mức sản xuất thực tế đối với các mã hàng (nếu còn điều kiện). Kết quả kiểm tra nếu xác định doanh nghiệp kê khai định mức nhưng định mức sản xuất thực tế thấp hơn so với định mức đã kê khai, lượng hàng hóa thanh khoản nằm trong lượng hàng hóa nhập khẩu như đã giải trình, doanh nghiệp không có sai phạm thì thực hiện thanh khoản và xử lý hoàn thuế, không thu thuế đối với số nguyên liệu, vt tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu theo đúng quy định, và xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai báo điều chỉnh định mức không đúng thời hạn (nếu các văn bản có quy định)

2. Trường hợp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế đối với các tờ khai nhập khẩu và xuất khẩu phát sinh trước ngày Thông tư số 38/2015/TT-BTC có hiệu lực (1/4/2015) doanh nghiệp đã nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC thì tiếp tục giải quyết thủ tục hoàn thuế, không thu thuế theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC, nếu chưa nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế thì hồ sơ, thủ tục hoàn thuế, không thu thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC (theo hướng dẫn tại điểm 18 công văn 18195/BTC-TCHQ ngày 8/12/2015 của Bộ Tài chính).

3. Trường hợp doanh nghiệp nộp tờ khai hải quan giấy trong hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế thì tờ khai được sử dụng nhiều ln để hoàn thuế, không thu thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 131 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Công ty TNHH Gạch Men Hoàng Gia được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, CS - Liên (03)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12030/TCHQ-TXNK ngày 18/12/2015 về thanh khoản hàng sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.955

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!