Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1203/TCHQ-GSQL năm 2019 về nhập khẩu xe quà biếu tặng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1203/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 01/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1203/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu xe quà biếu tặng

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời các công văn số 227/HQHCM-GSQL ngày 23/01/2019, công văn số 294/HQHCM-GSQL và công văn số 295/HQHCM-GSQL của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo một số vướng mắc cấp Giấy phép nhập khẩu xe ô tô theo diện quà biếu tặng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy thực hiện theo quy định tại Thông tư 143/2015/TT-BTC ngày 11/09/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp có nghi vấn không đủ cơ sở cấp phép nhưng chưa đủ căn cứ kết luận trong quá trình cấp phép (thời gian cấp phép theo quy định) thì giải quyết thủ tục theo quy định và chuyển hồ sơ cho đơn vị chức năng tiến hành xác minh làm rõ. Trường hợp xác minh có sai phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1203/TCHQ-GSQL năm 2019 về nhập khẩu xe quà biếu tặng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.856

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55