Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12/BXD-KTQH ý kiến về khoảng lùi xây dựng công trình tại Đại lộ Hoà Bình, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 12/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Thu Hằng
Ngày ban hành: 29/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/BXD-KTQH
V/v ý kiến về khoảng lùi xây dựng công trình tại Đại lộ Hoà Bình, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

Phúc đáp Công văn số 200/SXD-KTQH ngày 07/3/2012 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ về việc xin ý kiến về khoảng lùi xây dựng công trình tại Đại lộ Hoà Bình, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – QCXDVN 01: 2008/BXD về quy hoạch xây dựng là những quy định bắt buộc phải tuân thủ trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng; là cơ sở pháp lý để quản lý việc ban hành, áp dụng các tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng và các quy định về quản lý xây dựng tại địa phương; Điều 30, Luật Quy hoạch đô thị quy định nội dung đồ án quy hoạch chi tiết bao gồm việc xác định chỉ tiêu sử dụng đất và yêu cầu về kiến trúc công trình đối với từng lô đất.

2. Đối với trường hợp công trình Trụ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tại Đại lộ Hoà Bình, thành phố Cần Thơ, việc xác định khoảng lùi xây dựng công trình cần căn cứ theo quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang phường An Cư, quận Ninh Kiều đã được phê duyệt.

3. Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định việc xây dựng công trình Trụ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội trên cơ sở tham vấn ý kiến của Hội đồng kiến trúc quy hoạch thành phố, đảm bảo hài hoà với không gian, kiến trúc cảnh quan của tuyến đường và khu vực.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Cần Thơ;
- TT. Nguyễn Đình Toàn (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN, KTQH (Tú.7).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIẾN TRÚC, QHXD
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thu Hằng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12/BXD-KTQH ý kiến về khoảng lùi xây dựng công trình tại Đại lộ Hoà Bình, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.321

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.142.175