Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11918/TCHQ-GSQL năm 2014 thanh khoản tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 11918/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 01/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11918/TCHQ-GSQL
V/v thanh khoản tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Công ty TNHH MTV Chè Phú Bền.
(Đ/c: Thị Trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ)

 

Trả lời công văn số 205/KT-PB/2014 ngày 10/9/2014 của Công ty TNHH MTV Chè Phú Bền về việc vướng mắc thủ tục thanh khoản tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan TP. Hà Nội căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 34, khoản 2 Điều 35, khoản 5 Điều 112 và Điều 117 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan, các chứng từ, phiếu nhập kho, xuất kho nguyên liệu và thành phẩm xuất khẩu. Nếu qua kiểm tra đủ cơ sở xác định doanh nghiệp đã sử dụng bao giấy KRAFT nhập khẩu để đóng gói sản phẩm chè xuất khẩu thì xem xét thanh khoản cho doanh nghiệp. Trường hợp cần thiết thì tiến hành kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp, xử lý sai phạm nếu có theo quy định của pháp luật.

Công ty có trách nhiệm giải trình nguyên nhân, cung cấp hồ sơ liên quan kèm các tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình để Cục Hải quan TP.hà Nội có cơ sở xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11918/TCHQ-GSQL năm 2014 thanh khoản tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.476
DMCA.com Protection Status

IP: 35.153.135.60