Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 119/TCHQ-TXNK năm 2019 trả lời kiến nghị của Câu lạc bộ Cựu đại biểu Quốc hội về áp mã HS do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 119/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 04/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/TCHQ-TXNK
V/v trả lời kiến nghị của Câu lạc bộ Cựu đại biểu Quốc hội về áp mã HS

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Câu lc b cu đi biểu Quốc hi.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 12462/VPCP-ĐMDN ngày 24/12/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển công văn số 7/CV-CLBCĐBQH ngày 04/12/2018 của Câu lạc bộ Cựu đại biểu Quốc hội để Bộ Tài chính xem xét, xử lý và trả lời theo thẩm quyền. Theo đó, Câu lạc bộ Cựu đại biểu Quốc hội kiến nghị về việc áp mã HS chưa đầy đủ của các loại sản phẩm gây khó khăn cho doanh nghiệp trong nộp thuế hải quan với hàng nhập khẩu và đề nghị nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được xây dựng trên cơ sở tuân thủ hoàn toàn mã số và mô tả hàng hóa của Danh mục hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan Thế giới (gọi tắt là Danh mục HS) và Danh mục hài hòa thuế quan ASEAN (gọi tắt là Danh mục AHTN). Các Danh mục này ra đời trên cơ sở sự đng thuận của các nước thành viên với mục đích tạo thuận lợi thương mại và quản lý, kiểm soát hàng hóa. Do đó, không phải tất cả các mặt hàng đều được định danh cụ thể, chỉ những mặt hàng cn kiểm soát hoặc mặt hàng có kim ngạch thương mại cao mới được định danh trong các Danh mục này. Trên thực tế, hàng hóa ngày càng có tính chất phức tạp, tích hợp nhiều thành phần, nhiều công dụng, dễ lẫn do sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ.

Định kỳ năm năm một lần, Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) và các nước ASEAN sẽ tiến hành sửa đổi Danh mục đ cập nhật các dòng hàng mới phù hợp với xu hướng phát triển của thương mại hàng hóa, công nghệ hoặc để xử lý các vướng mắc về phân loại. Là một nước thành viên của WCO và ASEAN, Việt Nam phải đảm bo tuân thủ các Danh mục HS và Danh mục AHTN trong thương mại quốc tế.

Trong quá trình thực hiện áp mã HS theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, một số khó khăn vướng mắc phát sinh như: cùng một mặt hàng nhưng doanh nghiệp khai các mã HS khác nhau tại các Chi cục Hải quan khác nhau trong khi cơ sở dữ liệu của ngành Hải quan chưa được đng bộ để kiểm soát được tất cả các trường hợp này; hoạt động phân tích của cơ quan Hải quan chưa thực hiện được mọi mặt hàng; kiến thức về phân loại hàng hóa của doanh nghiệp còn hạn chế; có những mặt hàng dễ lẫn, phức tạp phải lấy ý kiến của các Bộ quản lý chuyên ngành về bản chất hàng hóa để làm cơ sở phân loại hàng hóa, có trường hợp phải xin ý kiến của WCO mới quyết định được mã số cuối cùng ...

Đ hạn chế khó khăn, vướng mắc trong việc áp mã HS đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã và đang tích cực đưa các giải pháp sau:

(i) Nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý tập trung để thường xuyên rà soát trên hệ thống và có văn bản chấn chnh các trường hợp áp mã số không thống nhất;

(ii) Ban hành các công văn để thống nhất phân loại các mặt hàng khó, phức tạp, các mặt hàng có ý kiến của WCO nhưng còn chưa được sửa trong Danh mục HS (còn chờ sửa theo định kỳ);

(iii) Áp dụng quản lý rủi ro trong việc kiểm tra việc áp mã HS và áp dụng mức thuế;

(iv) Chuẩn hóa mã HS đối với các Danh mục quản lý chuyên ngành;

(v) Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho cán bộ hải quan và doanh nghiệp để tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phân loại hàng hóa và giải đáp những vướng mắc đối với những mặt hàng phức tp, dễ lẫn;

(vi) Tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra để kiểm tra, hỗ trợ các đơn vị hải quan tỉnh, thành phố trong việc thực hiện thống nhất áp mã số đối với các mặt hàng có bản chất giống nhau.

Tổng cục Hải quan xin có ý kiến để Câu lạc bộ cựu đại biểu Quốc hội nắm được và kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của Câu lạc bộ Cựu đại biểu Quốc hội đối với hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Trân trọng!

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn Phòng Chính phủ (để công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ);
- Ph
òng TM và CN Việt Nam;
- TT. Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- TCT. N.V. Cẩn (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3b
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 119/TCHQ-TXNK năm 2019 trả lời kiến nghị của Câu lạc bộ Cựu đại biểu Quốc hội về áp mã HS do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


238

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254