Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1187/TCHQ-TXNK vướng mắc thực hiện Thông tư 178/2011/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1187/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 12/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1187/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư 178/2011/TT-BTC  

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 359/HQHCM-TXNK ngày 13/2/2012 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư 178/2011/TT-BTC ngày 08/12/2011 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc tại mục 1 Điều 3: Khái niệm “cơ quan hải quan” được hiểu là nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan có phát sinh số thuế, lệ phí phải thu theo quy định pháp luật.

2. Về việc hướng dẫn cụ thể các tiêu chí để tổ chức xây dựng Hệ thống dữ liệu thông tin về phát hành Biên lai trên trang điện tử của Cục Hải quan: Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan đang nghiên cứu xây dựng Hệ thống dữ liệu về phát hành Biên lai trên trang thông tin điện tử của Hải quan và sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể.

3. Về đề xuất cho phép Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phân quyền cho các Chi cục nơi có hàng hóa xuất nhập khẩu của các Doanh nghiệp chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế thực hiện các quy định tại mục 2.3 Điều 4, mục 5 và 6 Điều 6, mục 1.1 Điều 11… Thông tư số 178/2011/TT-BTC: Tổng cục Hải quan thống nhất đề nghị của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ tình hình thực tế và khả năng quản lý, chủ động thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng và nhiệm vụ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TVQT, Cục CNTT&TKHQ (để biết);
- Cục Hải quan TP Hà Nội (để th/hiện);
- Lưu: VT, TXNK-PG (5b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1187/TCHQ-TXNK vướng mắc thực hiện Thông tư 178/2011/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.403
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122