Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1179/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc cấn trừ thuế nhập khẩu đã nộp của Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà

Số hiệu: 1179/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1179/TCHQ-KTTT
V/v: Cấn trừ thuế NK đã nộp

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh 

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 05/02/2006/CV ngày 14/2/2006 về việc cấn trừ thuế nhập khẩu đã nộp của Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà. Về việc này, Tổng cục Hải quan đã có công văn trả lời số 4873/TCHQ-KTTT ngày 18.11.2005 và công văn số 28/TCHQ-KTTT ngày 04.1.2006;

Tại công văn trên, Tổng cục Hải quan đã trả lời việc phân loại hàng Tân dược EXOMUC 200mg dạng gói bột uống, có thành phần hoạt chất là Acetyleystein do Công ty nhập khẩu vào thời điểm trước khi Quyết định số 48/2005/QĐ-BTC ngày 14.7.2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính có hiệu lực được phân loại vào mã số 3004.90.59 có thuế suất thuế nhập khẩu 10% là đúng quy định; Công ty đã nộp thuế nhập khẩu 10% cho mặt hàng trên là phù hợp với Biểu thuế nhập khẩu tại thời điểm nhập khẩu, không phải là đã nộp thuế lớn hơn số thuế phải nộp, do đó không được hoàn lại hoặc được cấn trừ số thuế được hoàn vào số thuế nhập khẩu phải nộp của tờ khai nhập khẩu tiếp theo của đơn vị; Đồng thời, yêu cầu Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà nộp đủ thuế theo đúng quy định.

Tuy nhiên, Công ty vẫn tiếp tục đề nghị được cấn trừ số thuế đã nộp vì cho rằng việc phân loại và tính thuế của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh không thống nhất (Từ tháng 01.2005 đến tháng 4.2005 phân loại mặt hàng trên vào mã số 30049099, thuế NK 0%; Từ tháng 4.2005 đến tháng 8.2005 phân loại vào mã số 30049059, thuế NK 10%; Sau tháng 8.2005 phân loại vào mã số 30049059, thuế NK 0%).

Để giải quyết dứt điểm vụ việc này, đảm bảo công bằng nghĩa vụ thuế giữa các doanh nghiệp. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra lại việc phân loại mã số thuế đối với mặt hàng Tân dược EXOMUC 200mg của các tờ khai hàng nhập khẩu trong thời điểm từ tháng 01/2005 đến tháng 4/2005 của Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà và các trường hợp tương tự khác để thu thuế theo đúng quy định; Trường hợp nếu phân loại chưa đúng thì xác định thì xác định nguyên nhân, mức độ lỗi để xử lý và truy thu thuế theo đúng quy định và trả lời cho Doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP. Dược phẩm Việt Hà; (Lô A, Trường Sơn, P.15, Quận 10)
- Lưu: VT, KTTT (3), GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1179/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc cấn trừ thuế nhập khẩu đã nộp của Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.652
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250